ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 160

Pilotsērija

Pilotsērija ir televīzijas raidījuma vai seriāla izmēģinājuma izlaidums, kas speciāli uzfilmēts potenciālajam pasūtītājam, televīzijas kanālam. Ja pasūtītājam rezultāts patīk, tad pilotsērija bieži kļūst par raidījuma vai seriāla pirmo izlaidumu.

SECAM

SECAM ir analogās televīzijas krāsu kodējuma standarts. Iekārtas, kas darbojas tikai SECAM sistēmā, vairs netiek ražotas.

Televīzijas signālu standarti

Pasaulē pašlaik eksistē virkne dažādu analogās televīzijas un video ieraksta signālu standartu. Analogais video signāls sastāv no vairākiem komponentiem: virknes tehnisko parametru signālam, krāsu kodēšanas sistēmas un iespējams arī daudzkanālu s ...

Televizors

Televizors - tālu + latīņu: visor - skatītājs) jeb tālrādis ir elektroniska ierīce, kas paredzēta televīzijas pārraižu uztveršanai un demonstrēšanai, kā arī attēla un skaņas attēlošanai no dažādiem videosignāla avotiem.

Sanoma

Sanoma Oyj ir Somijas plašsaziņas līdzekļu grupa, viena no lielākajām Ziemeļvalstīs. Galvenais birojs atrodas Helsinkos. Dibināta 1999. gadā. Sanoma darbojas Somijā, Nīderlandē, Beļģijā, Polijā un Zviedrijā. Tā pārvalda dažādus plašsaziņas līdzek ...

Autotransports

Autotransports ir ievērojama transporta saimniecības nozare, kas sevī ietver autoceļu infrastruktūru un satiksmei nepieciešamo aprīkojumu, kā arī vadāmus motorizētus, mehāniskus transporta līdzekļus, kuri piedalās sauszemes ceļu satiksmē un nodro ...

B kategorijas transportlīdzekļa vadīšana

B kategorijas transportlīdzekļa vadīšana atbilstoši Ceļu satiksmes likumam ir viena no 17 tranportlīdzekļu vadīšanas kategorijām un nozīmē velosipēdu, mopēdu, motociklu ar dzinēja tilpumu līdz 125 сm 3, vieglo vai kravas automobiļu, kura pilnā ma ...

Bremžu sistēma (automašīna)

Bremžu sistēma automašīnai ir ar berzes spēku radīta ātruma salēnināšanai vai auto nekontrolētas aizripošanas nepieļaušanai izveidota sistēma. Parasti automašīnā ir divas bremzes - rokas stāvbremze un darba bremze.

Centrbēdzes svārsts

Centrbēdzes svārsts ir speciāli aprīkots ritošais sastāvs, kas ļauj, tam esot kustībā, pa speciāli apzīmētiem transporta infrastruktūras maršrutiem izbraukt ceļa plāna līknes un ar sānsveres svārstību kompensēt nedzēsto centrbēdzes paātrinājumu, ...

Iekšdedzes dzinējs

Iekšdedzes dzinējs ir dzinējs, kura darbināšanai nepieciešamo enerģiju iegūst, cilindra iekšpusē sadedzinot no benzīna un gaisa sastāvošu degmaisījumu vai iesmidzinot dīzeļdegvielas tvaikus. Iegūtā mehāniskā enerģija tālāk, lietojot transmisiju t ...

Kabotāža

Kabotāža ir preču, kravu vai pasažieru pārvadājumi starp divām vietām vienā un tajā pašā valstī, ko veic citas valsts transporta operators. Sākotnēji to piemēroja kuģošanai pa piekrastes maršrutiem, no ostas uz ostu, bet tagad attiecas arī uz avi ...

Pārbrauktuve

Pārbrauktuve ir sliežu ceļa un autoceļa viena līmeņa krustojums. Vilcienam ir priekšroka šķērsot pārbrauktuvi. Viena līmeņa krustošanās nevēlamos faktorus - iespējamos sadursmes draudus - novērš ceļa pārvada izbūve, t.i. krustošana atšķirīgos līm ...

Riepa

Riepas ir gredzena formas detaļas, kas tiek apliktas ap dažādiem riteņiem. Tās lieto uz automašīnu, motociklu, divriteņu, kravas auto, lidmašīnu un citu spēkratu riteņiem. Riepas aizsargā riteņus, uzlabo saķeri ar braukšanas segumu, samazina brem ...

Stikla tīrītājs (transports)

Stikla tīrītājs ir ierīce transporta līdzeklim, kas nodrošina vējstikla notīrīšanu no lietus pilēm un netīrumiem, nodrošinot transporta līdzekļa vadītāja ceļa pārredzmību. Visām automašīnām, autobusiem un traktortehnikai ir stikla tīrītāji. Stikl ...

Transportlīdzekļa vadītāja vietas sagatavošana

Transportlīdzekļa vadītāja vietas sagatavošana nodrošina visu no vadītāja atkarīgo darbību izpildīšanu, kas saistītas ar transportlīdzekļa vadīšanu kustības laikā. Transportlīdzekļa vadītājs kustības laikā sēž vadītājam paredzētajā sēdvietā un no ...

Transportlīdzekļa vēstures atskaite

Transportlīdzekļa vēstures atskaite ir avots, kas sniedz informāciju par transportlīdzekļa pagātni, ietverot informāciju par nozīmīgākajiem notikumiem tā ekspluatācijas laikā, kā arī transportlīdzekļa potenciālajiem pircējiem noderīgu informāciju ...

Vadības panelis (transports)

Vadības panelis nodrošina transporta līdzekļa sistēmās notiekošo tehnisko procesu signālus vadītājam un viņa apziņošanu ar kontrolierīču un kontrollampu dažādu signālkrāsu ugunīm, kā arī ar skaņas signāliem operatīvai procesu kontrolei un dažādu ...

Ziemas riepa

Ziemas riepas ir riepas, kas tiek izmantotas laika posmā, kad ceļa segums ir slidens, to klāj sniegs un/vai ledus. Ziemas riepas lieto, lai palielinātu saķeri ar ceļa segumu. Tās tiek ražotas laikapstākļiem, kad gaisa temperatūra ir zemāka par 7 °C.

Dzelzceļš

Dzelzceļš ir virszemes transporta veids, kas paredzēts pasažieru un kravu pārvadāšanai. Dzelzceļš kā transporta sistēma sastāv no tehniskajiem līdzekļiem - dzelzceļa sliežu klātnes, kontakttīkla, signalizācijas, mākslīgajām būvēm, ritošā sastāva ...

Iecirkņa stacija

Iecirkņa stacija ir sadales punkts, ar kuru norobežo iecirkni, lai tajā veiktu vilcienu apkalpošanu un lokomotīvju brigāžu darbu, ritošā sastāva tehnisko apkopi, ekipēšanu un remontu, iecirkņa un savācējvilcienu formēšanu un izformēšanu. Iecirkņa ...

Stacijas dežurants un vilcienu dispečers

Stacijas dežurants un vilcienu dispečers ir dzelzceļa atbildīgie darbinieki par drošu vilcienu kustības organizāciju. Pirmajā gadījumā vilcienu kustību vada atsevišķā sadales punktā un tam tieši piekļaujošajos posmos, bet otrajā - veselā iecirknī ...

Tehniskā stacija

Tehniskā dzelzceļa stacija ir vispārināts sadales punktu apzīmējums, kurā veic vismaz minimālā apjomā tādus pakalpojumus, kā lokomotīves brigāžu maiņa, lokomotīves maiņa, lokomotīvju un pasažieru vagonu ekipēšana, mazgāšana, vilcienu izformēšana ...

Vagons

Dzelzceļa vagons jeb vienkārši vagons ir transportlīdzeklis, arī tā sastāva daļa pasažieru vai kravas pārvadāšanai pa sliežu ceļiem. Vagons ir dzelzceļa ritošā sastāva vienība. Ar vagonu būvi nodarbojas vagonbūves uzņēmumi.

Vilcienu kustības organizācija

Vilcienu kustības organizācija ir dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pārvadājumu loģistika pa dzelzceļa infrastruktūru. Tā risina tādus jautājumus, kā pārvadājumu plānošanu, vilcienu formēšanas kārtību, vilcienu pieņemšanas un nosūtīšanas kār ...

Austrumu ekspresis

Austrumu ekspresis ir nosaukums tālsatiksmes pasažieru vilcienu satiksmei, kuras operators bija uzņēmums Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Maršruts laika gaitā tika mainīts un nosaukumu līdztekus lietoja arī dažos citos maršrutos. Šajā ma ...

Bremzes kurpe (dzelzceļš)

Bremzes kurpe - ierīce ritekļu grupas ātruma samazināšanai vai apstādināšanai, kā arī ritekļu patvaļīgas neatļautas aizripošanas nepieļaušanai. Bremzes kurpes ir stingrā inventāra uzskaitē, tās numurē un uzglabā stingri noteiktās vietās, ko pared ...

Ceļa pāreja

Ceļa pāreju veido pārmiju pārvedas un ceļš, kurš tās savieno. Ceļu pāreja nodrošina vilcienu novirzīšanu no viena ceļa uz otru - blakusesošo sānu ceļu. Izšķir: šķērspārejas, kad ceļa pāreja tiek nodrošināta ar slīpleņķa nekustīgā ceļa krustojuma ...

Ceļa pinums

Ceļa pinums ir divu viena sliežu platuma ceļu salikums uz vienas zemsliežu pamatnes. Ceļa pinums sastāv no smaila krusteņa un pretsliedēm. Asmens ceļa pinumam var nebūt krusteņa un attiecīgi šim krustenim paredzētās pretsliedes, kad to izmanto ne ...

Ceļa savietojums

Ceļa savietojums ir ceļu salikums, kas visos gadījumos risina jautājumus, kas saistīti ar dažādu sliežu platumu savietošanu uz kopīgas zemsliežu pamatnes. Konstruktīvie risinājumi, kādi ir sastopami vai var tikt izveidoti, var būt ļoti dažādi un ...

Drezīna

Drezīna ir neliela noceļama vai nenoceļama dzelzceļa platforma ar mehānisku riteņu piedziņas transmisiju, ko darbina ar muskuļu spēku vai ar iekšdedzes dzinēju. Vagonetei atšķirībā no drezīnas nav velkošo riteņu. Bet automotrise atšķirībā no drez ...

Dubultā pārmiju pārveda

Dubultai pārmiju pārvedai parasti ir trīs virzieni izejā, bet ļoti retos gadījumos vēl vairāk. Dubulto pārmiju pārvedu pamatformas klasificē: simetriskās vai nesimetriskās. labās vai kreisās; Ir situācijas, kad vietējie šaurie telpas apstākļi nea ...

Dzelzceļa līnija

Dzelzceļa līnija ir kāda sliežu ceļa distance kravu vai pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai. Dzelzceļa līnija var sastāvēt no: atsevišķa iecirkņa vai dzelzceļa iecirkņu virknējumiem vai kādas iecirkņa daļas; atsevišķa posma, kādas posma daļas, v ...

Dzelzceļa trase

Dzelzceļa līnijas trase raksturo ceļa garenass stāvokli telpā. Trases projekciju horizontālā plaknē sauc par līnijas plānu, bet līnijas izvērsi vertikālajā plaknē - par līnijas profilu. Piesaiste ir gan sliedes galviņas līmenim un virzienam, gan ...

Elektrovilciens

Elektrovilciens ir motorvagonu ritošā sastāva paveids, kas iegūst enerģiju no ārējā kontakttīkla ar pantogrāfa palīdzību. Elektrovilcieni tiek plaši pielietoti piepilsētu un netālo starppilsētu dzelzceļa pārvadājumos. Atšķirībā no līdzīgiem trans ...

Eurostar

Eurostar ir pasažieru ātrgaitas dzelzceļa sistēma, kas savieno Londonu ar Amsterdamu, Aviņonu, Briseli, Būrsenmorīsu, Fretūnu, Lilli, Lionu, Marseļu, Parīzi, Parīzes Disnejlendu un Roterdamu. Dzelzceļa kustība notiek caur Lamanša tuneli. Londonā ...

Funikulers

Funikulers, arī funikulieris vai trosu dzelzceļš ir kopš 19. gadsimta beigām pazīstams sabiedriskā transporta veids, kas savieno dažādā augstumā esošus maršruta galapunktus pa vienmērīgā slīpumā izbūvētu sliežu ceļu, kur kā vilcējspēku izmanto mo ...

GSM-R

GSM-R jeb Dzelzceļa GSM ir GSM modifikācija, īpaši piemērota dzelzceļa vajadzībām. Dzelzceļa GSM nav pieejams parastajiem GSM abonentiem, bet tiek lietots dzelzceļa dienesta vajadzībām. Dzelzceļa GSM lieto telemetrijai, piemēram, signālposteņu in ...

Kontakttīkls

Kontakttīkls ir inženiertehniskas būves un iekārtas, kas kalpo elektrotransportam - dzelzceļam, pilsētas sabiedriskajam transportam, funikuleram u.c., lai elektroenerģiju no vilces apakšstacijām pievadītu elektroritošajam sastāvam. Strāvas noņēmē ...

Krustenis (pārmiju pārveda)

Krustenis ir paredzēts sliežu galvu krustošanai noteiktā leņķī α, ko sauc par krusteņa marku, ļaujot ritenim šķērsot atšķirīgu trajektoriju sliežu pavedienus. Krusteņa marka atkarīga no krusteņa leņķa. Jo šaurākā leņķī krustojas pavedieni, jo pār ...

Krustpārmiju pārveda

Krustpārmiju pārvedas nekustīgi krusto sliežu ceļu slīpā leņķī, kā arī ļauj novirzīties uz sānceļu. Nekustīgā krustojuma darba šķautnes zīmē rombu, kura mazo diagonāļu virsotnēs izvieto strupos krusteņus - 2 komplektus - pa 1 komplektam katrā vir ...

Līklīnijas pārmiju pārveda

Līklīnijas pārmiju pārveda pieder pie parasto pārmiju pārvedu grupas. Līklīnijas pārmiju pārvedai abi ir sānu virzieni, kuri abi vērsti vienā virzienā. Katrs no ienākošā pamatvirziena sāk atzaroties zem atšķirīga leņķa un ar atšķirīgiem rādiusiem ...

Lokomotīve

Lokomotīve ir vilces spēka ierīce, kas paredzēta vilcienu kustības realizēšanai pa dzelzceļiem. Ar lokomotīvju palīdzību pa sliežu ceļiem pārvieto vagonus. Ritošā sastāva vagonu, kurā apvienota lokomotīve un pasažieru salons, sauc par motorvagonu ...

Nekustīgs ceļa krustojums

Nekustīgs ceļa krustojums ir viena līmeņa sliežu ceļu savstarpējs krustojums, taču tas nepilda pārmijas funkcijas. Nekustīgu ceļu krustojumu iedala divās grupās: taisnleņķa; slīpleņķa.

Nosviedējierīces un aizsargstrupceļš

Nosviedējierīces un aizsargstrupceļi nepieļauj kustības vadību zaudējušiem ritekļiem piekļūt nesagatavotam maršrutam. Vienā gadījumā ritekļi krīt uz līdzenas vietas, bet otrā - strupceļā. Nosviedējierīces un aizsargstrupceļus ierīko pieņemšanas - ...

Pagalma dzelzceļš

Pagalma dzelzceļš ir privāts āra dzelzceļš, parasti samērā miniatūrs, bet pietiekami liels, lai uz vagona sēžot, varētu braukt. Sliežu ceļa platums var būt no 64 milimetriem līdz 406 milimetriem, dažkārt pat vairāk. Mazākus āra dzelzceļus, uz kur ...

Pārmija (asmeņu daļa)

Pārmija ir atsevišķa pārmiju pārvedas sastāvdaļa, kas nodrošina brīvu un drošu riteņa pārriti no rāmjsliedes uz asmeni un pretējā virzienā, kā arī - nodrošina riteņa turpmāku virziena regulāras iesāktās trajektorijas saglabāšanu vai arī riteņa ku ...

Pārmiju pārveda

Pārmiju pārveda ir sliežu ceļa virsbūves iekārta, kas kalpo dzelzceļa vai cita sliežu transporta veida ritošā sastāva pārvirzīšanai no viena sliežu ceļa uz citu. Ar pārmiju pārvedu palīdzību sliežu ceļi sazarojas, savienojas un krustojas. Lai arī ...

SCB (dzelzceļš)

SCB jeb signalizācija, centralizācija, bloķēšana dzelzceļa vai sliežu transportā ir plašs tādu tehnisko līdzekļu kopums, kā: centralizācija un centralizācijā ieslēgtās iekārtas; vilcienu kustības regulēšanas signāliekārtas; kustības bloķēšanas ne ...

Simetriskā un nesimetriskā pārmiju pārveda

Simetriskai pārmiju pārvedai abi ir sānu virzieni, kuri abi atzarojas zem vienādiem leņķiem un ar vienādiem rādiusiem no kopīga sākumpunkta. Uz simetrijas rēķina izdodas divas reizes palielināt pārvedlīknes rādiusu, izmantojot to pašu krusteņa ma ...

Sliede

Sliede ir īpaša šķērsprofila tērauda sija, pa ko rit vilcienu, tramvaju, vagonešu, celtņu riteņi. Sliede virza ritošo sastāvu un uzņem no tā slodzi, ko caur sliežu stiprinājumiem nodod zemākiem elementiem. Sliedes kalpo signālstrāvas un vilces sp ...