ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 256

Vehandu

Vehandu ir garākā upe, kas pilnībā plūst Igaunijas teritorijā. Augšpus Vagulas ezera upi sauc arī par Pihajegi, bet lejtecē - par Vo. Iztece - pie Savernas ciema. Līdz Vagulas ezeram Veru pievārtē līkumojot tek dienvidu-dienvidaustrumu virzienā. ...

Veļikaja

Veļikaja, latviski arī Mude, Mudava un Mudve, ir upe Pleskavas apgabalā, kura ietek Pleskavas ezerā. Upes garums ir 430 km, baseina platība - 25 200 km 2. Pavasaros pali sasniedz pusotra metra augstumu. Ūdens caurtece ir 134 m 3 /s. Ledus ir no n ...

Bruzile

Bruzile ir upe Kurzemē, Ezeres labā krasta pieteka Saldus novadā. Sākas kā novadgrāvis dienvidaustrumos no Kursīšiem. Tek pa Vadakstes līdzenumu, augštecē plūst ziemeļrietumu virzienā, pēc Kursīšiem apmet loku un plūst dienvidaustrumu virzienā. A ...

Ciecere

Ciecere ir Ventas labā krasta pieteka Brocēnu, Saldus un Skrundas novados. Baseins pārsvarā atrodas Austrumkursas augstienē, kur vienā no subglaciālām iegultnēm izveidojies 50 m dziļais Cieceres ezers, no kura iztek Ciecere. Reizēm par Cieceres s ...

Ēda

Ēda ir Ventas labā krasta pieteka Saldus un Kuldīgas novados. No Jaunlutriņiem līdz Šķēdei tās nosaukums ir arī Lukāčupe, bet no Šķēdes ciema līdz Vārmes ietekai - Šķēde. Iztece - no Jaunmuižas purva. Tek ziemeļu virzienā, pēc Jaunlutriņiem pamāz ...

Koja

Koja ir Ventas kreisā krasta pieteka Aizputes un Skrundas novados. Iztece - pie Kalvenes. Iesākumā tek dienvidaustrumu virzienā, vidustecē pagriežoties uz ziemeļaustrumiem. Lielākās pietekas - Bērzkrogupīte, Kukuļupīte un Strautupīte. Caurtek Rud ...

Līkupe

Līkupe ir Ezeres labā krasta pieteka Saldus novada dienvidaustrumos. Iztece - no Lielā Strīķu purva uz dienvidrietumiem no Strīķiem. Augštecē tek dienvidu-dienvidaustrumu virzienā, caurtekot Zaļo dīķi. Vidustecē sagriežas uz dienvidrietumiem, pie ...

Riežupe

Riežupe ir Ventas kreisā krasta pieteka Kuldīgas novadā. Sākas austrumos no Ēģenieku purva Kabiles pagastā. Augštecē tek pa Austrumkursas augstieni, lejtece pa Pieventas līdzenumu. Augštece un vidustece līdz Rimzātu dīķiem regulēta. Lejtecē upe s ...

Vadakste

Vadakste ir Ventas labā krasta pieteka Auces un Saldus novados. 67 km garā posmā ir Latvijas un Lietuvas robežupe. Robežtilti Ezerē, Laižuvā un Priedulā. Upi šķērso autoceļi P96 un P104.

Veldze (upe)

Veldze ir Riežupes kreisā krasta pieteka Kuldīgas novada Kabiles un Rumbas pagastos. Sākas no grāvju sistēmas Ēģenieku purva rietumu malā Kabiles pagastā. Augštecē tek pa Austrumkursas augstieni, lejtece - pa Pieventas līdzenumu. Augštece un vidu ...

Zaņa

Zaņa ir Ventas labā krasta pieteka Saldus novadā. Sākas kā grāvis uz Kursīšu un Novadnieku pagastu robežas ziemeļos no Grietēniem. Augštece līdz Pampāļiem gandrīz visā garumā regulēta. Lejpus Pampāļiem upe tek pa izteiktu ieleju, kuras dziļums pi ...

Liepājas ezers

Liepājas ezers ir liels ezers Liepājas pilsētā un Grobiņas un Nīcas novadā. Lagūnas tipa ezers, no jūras atdala vairākus kilometrus plats smilšu bārs. Spēcīga eitrofikācija, aizaugošs, plaši niedru masīvi, jo īpaši dienvidu daļā. Iepretī Liepājai ...

Gaujas leja (glezna)

"Gaujas leja" ir 1891. gadā gleznota Jūlija Federa Gaujas senlejas glezna. Tā atrodas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā. "Gaujas leja" ir viens no Federa zināmākajiem darbiem, mākslinieka "zīmols", glezna kļuvusi par vienu no Latvijas a ...

Kumpota

Kumpota ir Laucesas labā krasta pieteka Daugavpils novadā un Lietuvas Utenas apriņķī. Sākas mežainā apvidū austrumos no Kirklišķiem Turmantas seņūnijā. Tek ziemeļu virzienā līdz Latvijas robežai, kur pagriežas uz austrumiem. Augšteces nosaukums l ...

Laucesa (upe)

Laucesa ir Daugavas kreisā krasta pieteka, īsu gabalu arī Latvijas un Lietuvas robežupe, kas pamatā tek caur Daugavpils novada un Daugavpils pilsētas teritoriju. Upi šķērso Daugavpils - Viļņas dzelzceļš un autoceļš A13. Līdz 1866. gada pagastu re ...

Rosica

Rosica ir Daugavas labā krasta pieteka Latvijā un Baltkrievijā. Sākas rietumos no Robežniekiem Robežnieku pagastā. Pa Dagdas pauguraines austrumu nogāzi tek dienvidaustrumu virzienā un pie Žurilovas šķērso Baltkrievijas robežu. Augštece Latvijas ...

Rūja

Rūja ir upe Ziemeļvidzemē. Iztek Sakalas augstienē no Ruhijerva ezera. Latvijā šķērso Ērģemes pauguraini un tek pa Burtnieka līdzenumu. Augšpus Naukšēniem upe lielākoties regulēta. Pie Naukšēniem uzņem Acupītes ūdeņus, kas kopā ar Ķiri un Gulbeni ...

Jādekša

Jādekša, augštecē - Nurmuižupīte, vidustecē - Meņģupīte, Pļavupe, lejtecē arī Grīvupe, ir Dzedrupes labā satekupe Talsu novadā. Sākas Vanemas pauguraines nogāzē pie Laucienes pansionāta. Plūst ziemeļu - ziemeļrietumu virzienā pa Ziemeļkursas augs ...

Lāčupe (Rīgas līča pieteka)

Lāčupe ir Rīgas līcī ietekoša upe Tukuma un Engures novados. Izteka - no Sekļa ezera. Tek ziemeļrietumu virzienā, pamazām līdz Sēmei sagriežoties uz austrumiem. Augštecē tek caur Purvezeru un Sēmes dzirnezeru. Lejtecē tek paralēli jūras krastam. ...

Šķēde (upe)

Šķēde, augštecē - Odre, vidustecē arī Dandarupe, Elpupe, Gartiltupe, lejtecē - Žurnika vai Žurnikupe, ir Dzedrupes kreisā satekupe Talsu novadā. Sākas Vanemas pauguraines nogāzē pie Laucienes pagasta Odres, augštecē līdz Šķēdes ezeram tiek dēvēta ...

Pēterupe (upe)

Pēterupe ir Rīgas līcī ietekoša upe Krimuldas, Limbažu, Sējas un Saulkrastu novados. Iztece - uz dienvidaustrumiem no Vidrižiem. Augštecē tek dienvidu-dienvidrietumu virzienā, vidustecē pagriežoties uz rietumiem. Lielākās pietekas - Ežurga, Tarup ...

Siliņupe (upe)

Siliņupe vācu: Silling-Uppe sākotnēji bija Slocenes upes notece uz jūru, iespējams, ka tā radusies jau 1667. - 1668. gadā, kad pēc hercoga Jēkaba rīkojuma Slocenes upi padziļināja un izmantoja kā kanālu starp Lielupi un jūru. 1905. gadā, kad izra ...

Starpiņupīte

Starpiņupīte, saukta arī par Kaņiera kanālu, ir 1905. gadā izrakta mākslīga Kaņiera noteice uz Rīgas jūras līci ezera līmeņa pazemināšanai. Pa Starpiņupīti uz jūru tiek novadīti Slocenes un Kaņiera baseina ūdeņi. Upe veido robežu starp Lapmežciem ...

Svētupe

Svētupe ir upe Vidzemes rietumos, Salacgrīvas un Limbažu novados. Iztek no Dūņezera. Upe tek pa Metsepoles līdzenumu, baseinā daudz mežu un purvu. Augštece tek pa seklu, pārpurvotu ieleju, vidustece - pa dziļu ieleju. 4 km garā Jaunupe Svētupes l ...

Vitrupe

Vitrupe ir upe Limbažu un Salacgrīvas novados. Iztek no Riebezera. Pēc cita uzskata iztek no Lādes ezera pie Nabes un ar nosaukumu Reiņupe tek līdz Riebezeram, šķērsojot Skujas ezeru, Auziņu ezeru un Mazezeru. Šajā posmā uzņem lielākās pietekas K ...

Kābeļu senkapi

Kābeļu senkapi jeb Kābeļkalns ir uzkalniņu kapulauks, kura tika apbedīti Daugavas līvi. Senkapi atrodas Ikšķiles novada Tīnūžu pagastā un ir Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis.

Ummis

Ummis ir beznoteces dzidrūdens ezers Carnikavas novadā Piejūras dabas parka teritorijā. Krasti lēzeni, zemi, dibens smilšains. Barojas ar gruntsūdeņiem. Makrofīti: niedres, pameldri, glīvenes, abinieku sūrenes, vārnkājas, grīšļi, ezerenes, lēpes, ...

Vecāķi

Vecāķi ir Rīgas pilsētas apkaime Ziemeļu rajonā, kurā ietilpst Rīgas pilsētas daļa Zvejniekciems. Vecāķu apkaime pie Rīgas jūras līča. Tā robežojas ar Trīsciema, Vecdaugavas un Mangaļsalas apkaimēm, kā arī ar Carnikavas novadu apkaimes ZA. Vecāķu ...

Centrs (Daugavpils)

Centrs ir Daugavpils pilsētas daļa Daugavas labajā krastā. Centra apkaimes robežas ir Rīgas iela, Daugavas iela, Cietokšņa iela, Sakņu iela, Lāčplēša iela, Viestura iela, Raiņa iela, Alejas iela, 18. novembra iela, Daugava un atkal Daugavas iela. ...

Gajoks

Gajoks ir Daugavpils pilsētas daļa Daugavas labajā krastā. Tā robežojas ar Čerepovu, Centru un Jaunbūvi. Gajokā atrodas Baltijas Starptautiskās akadēmijas Daugavpils filiāle, vecticībnieku draudzes Marijas pasludināšanas dienas un Svētā Nikolaja ...

Jaunie Stropi

Jaunie Stropi ir Daugavpils pilsētas daļa Daugavas labajā krastā. Tā robežojas ar Ķīmiju, Vecstropiem un Mazajiem Stropiem. Jauno Stropu galvenās ielas ir Vasarnīcu, Dzintaru un Krimuldas ielas, uz rajonu kursē 1., 2., 3. un 12. maršruta autobusi ...

Kalkūni (Daugavpils)

Kalkūni ir Daugavpils pilsētas daļa Daugavas kreisajā krastā, nosaukta par godu Kalkūnes muižai. Kalkūnu mikrorajons ir eksklāvs, atrodas Daugavpils novada teritorijā un robežojas ar Kalkūnes un Laucesas pagastu. Rajons sāka attīstīties 19. gadsi ...

Ķīmija (Daugavpils)

Ķīmija jeb Ķīmiķu ciemats ir Daugavpils pilsētas daļa Daugavas labajā krastā. Tā robežojas ar Jauno Forštati, Jaunajiem Stropiem, Jaunbūvi un Dzelzceļnieku. Rajonu sāka būvēt 1960. gados, nosaukumu tam piešķīra Daugavpils ķīmiskās šķiedras rūpnīc ...

Vecā Forštate

Vecā Forštate ir viens no senākajiem Daugavpils mikrorajoniem Šūņu ezera krastā. Vecā Forštate robežojas ar Viduspoguļanku, Ezermalu, Jauno Forštati un Dzelzceļnieku. Rajonā atrodas Baznīcu kalns, kur līdzās atrodas četru konfesiju dievnami – Svē ...

Bērzu iela (Aizkraukle)

Bērzu iela ir iela Aizkrauklē. Tā sākas krustojumā ar Lāčplēša ielu un beidzas krustojumā ar Jaunceltnes ielu. Kopējais ielas garums ir 845 metri un tā sastāv no 2 braukšanas joslām ar asfalta segumu. Bērzu ielā ir daudzstāvu dzīvojamo ēku apbūve ...

Zvirbuļkalns

Saskaņā ar leģendu, Livonijas kara laikā kalnā atradās karātavas, kur pakārtie karājās rindā gluži kā zvirbuļi - tā arī kalns ieguva savu nosaukumu. 1577. gada 4. septembrī Zvirbuļkalns bija viena no četrām pozīcijām skanstīm, no kuras apšaudīja ...

Vienības laukums (Cēsis)

Vienības laukums ir Cēsu galvenais laukums un iela pilsētas centrā. Sava plašuma un daudzo pienākošo ielu dēļ kļuvis par nozīmīgu pilsētas sastāvdaļu: gan transporta mezglu, gan pasākumu vietu.

Autoceļš A13 (Latvija)

A13 autoceļš Krievijas robeža - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža ir augstākās kategorijas Latvijas autoceļš, kas savieno Krievijas robežu pie Grebņovas caur Rēzekni un Daugavpili ar Lietuvas robežu pie Medumiem. A13 ietilpst starptautiskajā ...

Stropu ezers

Stropu ezers, arī Lielais Stropu ezers, ir caurteces ezers Daugavpils ziemeļaustrumu daļā uz robežas ar Daugavpils novada Naujenes pagastu. Krasti lēzeni. Ietek kanāls no Mazā Stropu ezera un 12 grāvji un strauti, iztek Strope uz Līksnu. Notece p ...

18. novembra iela (Daugavpils)

18. novembra iela ir maģistrāla iela Daugavpilī un Daugavpils novada Naujenes pagasta Vecstropos. Tā ir garākā iela Daugavpilī, tā stiepjas no pilsētas centra līdz Stropu ciema robežai. Visa garumā pa to iet valsts galvenā autoceļa A13 trase. Sāk ...

Rīgas iela (Daugavpils)

Rīgas iela ir gājēju iela Daugavpils centrā, viena no pirmajām gājēju ielām Latvijā. 20. gadsimta 70. gadu beigās Rīgas ielu pārveidoja par gājēju ielu, 2009. gadā tika pabeigta Rīgas ielas rekonstrukcija. Rīgas iela sākas netālu no Daugavas, pie ...

FC Daugava

FC Daugava ir Latvijas futbola klubs no Daugavpils. 2012. gadā klubs kļuva par Latvijas čempioniem. Pašlaik "FC Daugava" spēlē Latvijas futbola 2. līgas Latgales zonā.

Dinaburg FC

Dinaburg FC bija Latvijas futbola klubs no Daugavpils, kas dibināts 1996. gadā. Dinaburg FC divas reizes ir ieguvuši Virslīgas bronzas medaļas, bet no 1998. līdz 2006. gadam sezonu noslēdza 4. vietā. Klubs divas reizes spēlēja Latvijas kausa finā ...

HK Dinaburga

HK Dinaburga ir pusprofesionāla hokeja komanda, kas bāzēta Daugavpilī, Latvijā, un piedalās Latvijas Virslīgas hokeja čempionātā. Komanda dibināta 2013. gadā, no 2014. līdz 2019. gadam tā spēlēja Latvijas 1. līgā.

Tramvaju satiksme Daugavpilī

Tramvaju satiksme Daugavpilī ir viens no sabiedriskā transporta veidiem Daugavpils pilsētā, Latvijā. To ar tramvajiem nodrošina AS "Daugavpils satiksme", bet līdz 2013. gada 31. decembrim to nodrošināja AS "Tramvaju uzņēmums". Tramvaju satiksme t ...

1. tramvaju maršruts (Daugavpils)

1. tramvaju maršruts ir Daugavpils sabiedriskā transporta maršruts, kas kursē no Butļerova ielas līdz Stacijai. Saistībā ar rekonstrukcijas darbiem no 2019. gada 17. septembra tramvaju kustība posmā "Tirgus" - "Stacija" tika pārtraukta un 1. marš ...

2. tramvaju maršruts (Daugavpils)

Butļerova iela - Maizes kombināts kursē pa šādām ielām: Jātnieku iela, Smilšu iela, Valkas iela, 18. novembra iela, Ventspils iela, Aglonas iela, Andreja Pumpura iela un Jāņa iela. Maizes kombināts - Butļerova iela kursē pa šādām ielām: Jāņa iela ...

3. tramvaju maršruts (Daugavpils)

3. tramvaju maršruts ir Daugavpils sabiedriskā transporta maršruts, kas kursē no Stropiem līdz Cietoksnim. Maršruta reisu intensitāte, salīdzinot ar 1. tramvaju, ir neliela- tas kursē 1-3 reizes stundā. 3. tramvaja maršruta kustības grafiks brīvd ...

Voldemāra Šņornieka grāmatu veikals

Voldemāra Šņornieka grāmatu veikals bija viens no pirmās brīvvalsts uzņēmumiem Jēkabpilī. Voldemāra Šņornieka grāmatu veikals bija viens no trijiem grāmatu veikaliem Jēkabpilī, kuri visi atradās pie Piektdienas tirgus laukuma tagad Vecpilsētas la ...

Radžu ūdenskrātuve

Radžu ūdenskrātuve ir karjerā izveidota mākslīga ūdenstilpe 158 ha platībā, kas atrodas Jēkabpils pilsētas dienvidu daļā. Ūdenskrātuve radusies 1987. gadā pēc dolomīta karjera applūdināšanas. Tajā atrodamas 8 salas. Ūdenskrātuve un tās krastos at ...