ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 353

Inversās trigonometriskās funkcijas

Inversās trigonometriskās funkcijas jeb ciklometriskās funkcijas ir trigonometrisko funkciju inversās funkcijas. Tām ir sašaurināti definīcijas apgabali, pie tam tā, lai šajā apgabalā katra funkcijas vērtība tiktu iegūta tikai vienu reizi. Pastāv ...

Kēnigsbergas tiltu problēma

Kēnigsbergas septiņi tilti ir vēsturiski svarīga matemātikas problēma. 1736. gadā šveicietis Leonards Eilers pierādīja, ka šai problēmai neeksistē atrisinājums, taču tas kļuva par pamatu grafu teorijas pirmsākumiem. Problēmas būtība ir tāda, ka n ...

Kosinuss

Par leņķa kosinusu sauc uz tā balstīta taisnleņķa trijstūra piekatetes un hipotenūzas garumu attiecību. To var simboliski pierakstīt šādi: cos ⁡ α = p i e k a t e t e h i p o t e n u ¯ z a, {\displaystyle \cos \alpha ={\frac {piekatete}{hipoten{\ ...

Krāmera formulas

Krāmera formulas ir formulas lineāru vienādojumu sistēmas atrisināšanai. Krāmera formulas ir derīgas tikai tādā gadījumā, ja vienādojumu skaits sakrīt ar nezināmo skaitu un sistēmai ir viens vienīgs atrisinājums. Tās ir nosauktas šveiciešu matemā ...

Kubs

Kubs jeb regulārs heksaedrs ir regulārs daudzskaldnis, kuru norobežo 6 kvadrātveida skaldnes. Kubam ir 6 skaldnes, 12 šķautnes un 8 virsotnes. Katrā kuba virsotnē saiet kopā 3 tā šķautnes. Tās kuba skaldnes, kam ir kopīga šķautne, ir perpendikulā ...

Kvadrāts

Kvadrāts jeb regulārs četrstūris ir četrstūris, kuram visas malas ir vienāda garuma un visi leņķi ir vienādi, un ir 90 grādi. Kvadrātu var uzskatīt par taisnstūri, kuram visas malas ir vienādas, vai arī par rombu, kuram leņķi ir 90 grādi. Kvadrāt ...

Lineārā algebra

Lineārā algebra ir matemātikas nozare, kas pēta vektoru telpas, sauktas arī par lineārām telpām, kā arī lineāras funkcijas, kuras kā parametru saņem vienu vektoru, bet atgriež citu. Šādas funkcijas sauc par lineārām transformācijām vai lineāriem ...

Lineāru vienādojumu sistēma

Lineāru vienādojumu sistēma ir vienādojumu sistēma, kurā visi vienādojumi ir lineāri un visos vienādojumos ir kopīgi nezināmie. Piemēram, { 3 x + 2 y − z = 1 2 x − 2 y + 4 z = − 2 − x + 1 2 y − z = 0 {\displaystyle {\begin{cases}3x+2y-z=1\\2x-2y+ ...

Oktaedrs

Oktaedrs jeb astoņskaldnis ir regulārs daudzskaldnis ar astoņām skaldnēm, visas regulāra oktaedra skaldnes ir regulāri trijstūri. Oktaedram ir 12 šķautnes un 6 virsotnes. Katrā oktaedra virsotnē kopā saiet četras skaldnes un četras šķautnes. Okta ...

Permutācija

Permutācija ir galīgas kopas visu elementu sakārtojums. Permutāciju var definēt arī kā variāciju skaitu no n elementiem pa n elementiem. Parasti permutācijas pēta kombinatorikā. Nesakārtotai kopai {1.2.3} ir sešas permutācijas sakārtotas kopas: 1 ...

Rinda (matemātika)

Rinda matemātikā ir skaitļu, funkciju vai arī citu elementu virkne, kurai norādīts sākumloceklis un starpība starp katriem diviem blakusesošajiem locekļiem. Galīgām rindām ir pirmais un pēdējais loceklis, taču bezgalīgām rindām ir bezgalīgi daudz ...

Riņķis

Riņķis ir plaknes daļa, ko ierobežo riņķa līnija un kurā atrodas tās centrs, kopā ar riņķa līniju. Riņķi var definēt arī šādi: riņķis ir visu to plaknes punktu kopa, kas atrodas ne tālāk par noteiktu attālumu no kāda fiksēta punkta. Riņķi bieži j ...

Sešstūris

Apvilktās riņķa līnijas rādiuss R = a {\displaystyle R=a}, kur a - sešstūra malas garums Ievilktās riņķa līnijas rādiuss r = 3 2 a {\displaystyle r={\frac {\sqrt {3}}{2}}a}. Perimetrs P = 6 a = 6 R = 4 3 r {\displaystyle P=6a=6R=4{\sqrt {3}}r} La ...

Skalārais reizinājums

Matemātikā skalārais reizinājums ir bināra operācija, kas diviem vektoriem piekārto skalāru lielumu jeb skaitli, kas raksturo doto vektoru garumu un leņķi starp tiem, un nav atkarīgs no koordinātu sistēmas, kurā vektori uzdoti.

Taisnleņķa trijstūris

Taisnleņķa trijstūris ir trijstūris, kuram viens no leņķiem ir taisns jeb vienāds ar 90°. Malas, kas veido taisno leņķi, sauc par katetēm, bet malu, kas ir vērsta pret taisno leņķi, - par hipotenūzu. Ja taisnleņķa trijstūrim ir zināmi abu katešu ...

Taisnstūra paralēlskaldnis

Ģeometrijā taisnstūra paralēlskaldnis ir daudzskaldnis ar sešām skaldnēm, kas visas ir taisnstūri. Skaldnes ir pa pāriem paralēlas. Diagonāles ir vienādas. Taisnstūra paralēlskaldnim ir 8 virsotnes un 12 šķautnes. Tā speciāls gadījums ir kubs - t ...

Taisnstūris

Taisnstūris ir četrstūris, kam visi leņķi ir vienādi ar 90°. Tāpēc tā malas pa pāriem ir vienādas un paralēlas. Taisnstūris ir paralelograma speciāls gadījums, kam visi leņķi ir taisni. Savukārt taisnstūra speciāls gadījums ir kvadrāts - četrstūr ...

Tetraedrs

Tetraedrs jeb četrskaldnis ir regulāra trijstūra piramīda, kuras visas šķautnes ir vienāda garuma. Tetraedram gan pamata gan arī sānu skaldnes ir regulāri trijstūri. Tam ir 4 skaldnes, 4 virsotnes un 6 šķautnes. Tetraedra duālais daudzskaldnis ar ...

Tors (ģeometrija)

Tors ir ģeometrisks ķermenis, ko ierobežo virsma, kas rodas, riņķim rotējot ap savā plaknē esošu ārēju asi. Šī ķermeņa virsma ir toroidāla un pieder pie rotācijas virsmām.

Trigonometrija

Trigonometrija ir ģeometrijas nozare, kas apskata sakarības starp trijstūra elementiem - malām un leņķiem, pielietojot trigonometriskās funkcijas. Pamatsakarības starp šīm funkcijām izsaka plaknes trigonometrijas formulas.

Trijstūris

Trijstūris ir daudzstūris, ko veido trīs punkti un taisnes nogriežņi starp šiem punktiem. Trijstūri norāda, saucot tās virsotnes, piemēram, trijstūri ar virsotnēm A, B un C apzīmē ar △ A B C {\displaystyle \triangle ABC}. Eiklīda ģeometrijā trijs ...

Vektoriālais reizinājums

Matemātikā vektoriālais reizinājums ir bināra operācija, kas diviem trīsdimensiju Eiklīda telpā esošiem vektoriem piekārto vektoru, kas perpendikulārs dotajiem vektoriem un kura garums vienāds ar sākotnējo vektoru veidotā paralelograma laukumu. V ...

2.5D

Divas ar pusi dimensijas ir termins, ko lieto, lai aprakstītu 2D grafiskās projekcijas un līdzīgas metodes, ko izmanto, lai simulētu 3D izskatu attēlos vai ainās, kaut gan tie tādi nav, kā arī, lai aprakstītu gameplay trīsdimensiju videospēlē, ka ...

2D datorgrafika

2D datorgrafika ir digitālā attēla, datorā balstīta paaudze - pārsvarā no divdimensiju modeļiem un tiem raksturīgajām metodēm. Divdimensiju datorgrafikas aizsākumi meklējami 1950. gados, pamatojoties uz vektorgrafikas ierīcēm. Tie lielā mērā tika ...

3D datorgrafika

Trīsdimensiju datorgrafika ir grafika, kas izmanto trīs dimensionālu ģeometrisko datu attēlojumu, kas tiek glabāts datorā, lai veiktu kalkulācijas un divdimensionālu attēlu atveidošanu. Šādus attēlus var saglabāt vēlākai aplūkošanai, kā arī tie v ...

3D modelēšana

3D modelēšana ir process, kurā izgatavo precīzu attēlojumu jebkurai 3 dimensiju objekta virsmai ar specializētu programmatūru. Iegūtais produkts tiek saukts par 3D modeli. Tas var tikt izstrādāts kā divdimensionāls attēls, ko veic ar procesu, kas ...

Aksonometriskā projekcija

Aksonometriskā projekcija ir paveids no paralēlās projekcijas, ko izmanto, lai izveidotu ilustratīvu zīmējuma objektau, kur objekts ir pagriezts pa vienu vai vairākiem tā asīm attiecībā pret plakni projekcijas. Aksonometriskai projekcijai ir četr ...

Animāciju datubāze

Animāciju datubāze ir datubāze, kurā glabājās cilvēku kustības vai animāciju fragmenti, kuriem var piekļūt, analizēt tos un izveidot vaicājumus, lai izstrādātu un apkopotu jaunas animācijas. Zinot, ka lielu apmēru animāciju izveide ir gan laikiet ...

Atslēgas kadrs

Atslēgas kadrs animācijās un kino ir zīmējums, kas nosaka sākuma un beigu punktus jebkāda veida saplūdei. Zīmējumi tiek dēvēti par kadriem ", jo to atrašanās vietu laikā mēra kadros uz kinofilmas lentes. Atslēgas kadru secība nosaka, kādu kustību ...

Atspīdums

Atspīdums datorgrafikā tiek izmantots, lai simulētu objektus, kas atstaro gaismu, atspīdumu, kā spoguļi vai jebkādas atspīdošas virsmas. Atspīdums tiek izveidots, gaismas stariem iespīdot spogulī vai krītot uz jebkāda veida atstarojošas virsmas. ...

Attāluma migla

Attāluma migla ir 3D datorgrafikas tehnoloģija, ko izmanto attāluma uztveres uzlabošanai, nošķirot tālus objektus. Tā kā daudzas formas grafiskajā vidē ir salīdzinoši vienkāršas, un sarežģītās ēnas ir grūti renderēt, daudzi spēles dziņi izmanto " ...

Audumu modelēšana

Auduma modelēšana ir termins, ko izmanto, lai imitētu audumu datorprogrammā - parasti tas notiek 3D datorgrafikā. Galvenās metodes, ko izmanto tur, var iedalīt trīs pamatgrupās: ģeometriskās, fiziskās un daļiņu / enerģijas. Lielākā daļa auduma mo ...

Bitkarte

Bitkarte ir kartēšana no kāda domēna uz bitiem. To sauc arī par bitu masīvu vai bitkartes indeksu. Datorgrafikā, ja domēns ir taisnstūris bitkarte dod veidu, kā saglabāt bināro attēlu, tas ir, attēls, kurā katrs pikselis ir melns vai balts. Vispā ...

Brīvformu virsmas modelēšana

Brīvformu virsmu modelēšana ir CAD un CAID sistēmu iespēja datorgrafiski modelēt brīvu, liektu, vienmērīgu, sarežģītu formu virsmas.

Caurspīdīgums (datorgrafika)

Caurspīdīgums ir iespējams vairākos grafikas failu formātos. Termins caurspīdīgums tiek izmantota dažādos veidos, bet tā vienkāršākā forma ir "pilnīgs caurspīdīgums ", tas ir kad kaut kas ir pilnīgi neredzams.Protams tikai daļai no attēla būtu jā ...

Daļiņu sistēma

Daļiņu sistēma ir viena no metodēm, kuru izmanto spēļu fizikā, kustību grafikā, kā arī datorgrafikā, kur tajā tiek izmantota liela daļa "sprites", 3D modeļu un citus grafiskos objektus, ar kuru palīdzību tiek renderēti dažādi divdimensionāli attē ...

Datoranimācija

Datoranimācija ir process, ko izmanto, lai veidotu animētus attēlus, izmantojot datorgrafiku. Vispārīgāks termins, datora radīts attēls, ietver gan statiskos ainas un dinamisko attēlus, bet datoranimācija attiecas tikai uz kustīgiem attēliem. Mūs ...

Datorizētā projektēšana

Datorizētā projektēšana pazīstama arī kā datorizētā rasēšana, ir datorsistēmu izmantošana projektu izstrādē, analizēšanai vai optimizēšanai. Dartorizētā projektēšana apraksta tehniskā rasējuma izveidošanu, izmantojot datora programmatūru. CAD pro ...

Datorizēta sejas animēšana

Datorizēta sejas animēšana ir datorgrafikas nozare, kas ietver metodes un tehnoloģijas cilvēka sejas modeļu un attēlu radīšanai un animācijai. Modelis var būt gan cilvēks, gan dzīvnieks, gan cits iedomāts tēls. Tā bieži tiek pielietota citās zinā ...

Dziļuma karte

3D datorgrafikā dziļuma karte ir attēls vai attēlu kanāls, kas satur informāciju par objektu virsmu attālumā no skatpunkta. Šis termins ir saistīts ar šiem terminiem: dziļuma buffers, Z-buffers, Z- buferizācija un Z-dziļums. Šajos pēdējos termino ...

Ekrāna izšķirtspēja

Ekrāna izšķirtspēja apraksta, cik precīzs un detalizēts ir attiecīgais attēls vai tā sagatavošanas process. Ar to parasti apzīmē tikai ciparattēlus. Jo lielāka ir monitora izšķirtspēja, jo tajā būs redzams precīzāks un lielāks attēls.

Figūru modelēšana

Figūru modelēšana ir tehnika 3D modelēšanā, kur primitīva figūra tiek izmantota, lai izveidotu pamata formu gala modelim. Pamata forma tiek izgrebta, lai veidotu gala modeli. Šis process izmanto vairākus atkārtojošus soļus, lai sasniegtu gala pro ...

Fonga atstarošanas modelis

Fonga atstarošanas modelis ir empīrisks modelis lokālai virsmas punktu izgaismošanai. 3D datorgrafikā to dažreiz sauc par "Fonga ēnojumu", ja modelis tiek izmantots ar tāda paša nosaukuma interpolācijas metodi, kā arī pikseļu ēnotājos vai citviet ...

Fonga ēnojums

Fonga ēnojums attiecas uz interpolācijas paņēmienu, kuru izmanto virsmas ēnošanai 3D datorgrafikā. To arī sauc par Fonga interpolāciju vai normālvektora interpolācijas ēnojumu. Tas plaknē interpolē normālu, pāri taisnstūra režģa poligoniem un dat ...

Form-Z

form Z ir datorizētās projektēšanas rīks, kuru izstrādājis AutoDesSys. Tā galvenokārt paredzēta dažādu nozaru pārstāvjiem, kuriem ir nepieciešams darboties ar 3D telpām un formām, izmantojot 3D modelēšanu, rasēšanu, animēšanu un renderēšanu.

Gallium3D

Gallium 3D ir nākamā Mesa3D - atvērtā koda brīvprogrammatūras OpenGL īstenojuma - versija. Gallium 3D pamatuzdevums ir pārskatīt Mesa 3D arhitektūru, lai nodrošinātu produktīvāku "darba dalīšanu" piemēram, atmiņas pārvaldību nododot kerneļa nepas ...

Generative Modelling Language

Generative Modelling Language ir augsta līmeņa programmēšanas valoda, ar kuru var izveidot koncentrētu aprakstu sarežģītu 3D modeļu izveidošanai. Tā seko "Generative Modelling" piemēram, kur sarežģītu datu kopumu pasniedz kā darbību sarakstu, nev ...

Grafiskās programmas

Grafiskās programmas ir programmatūra, kas ļauj veidot, rediģēt vai pārlūkot grafiskos failus. Datorgrafiku var sadalīt trijās kategorijās - rastra grafika, vektorgrafika un trīsdimensiju grafika. Daudzas grafiskās programmas paredzētas tikai vek ...

Guro ēnojums

Guro ēnojums, nosaukts franču datorgrafiķa Anrī Guro vārdā, ir interpolācijas metode, ko izmanto datorgrafikā, lai izveidotu pastāvīgu virsmas ēnojumu uz daudzstūra tīkla. Praksē, Guro ēnojumu visbiežāk izmanto, lai nodrošinātu nepārtrauktu apgai ...

Ģeometriskā modelēšana

Ģeometriskā modelēšana ir zars no lietišķās matemātikas un skaitļošanas ģeometrijas, kas pēta metodes un algoritmus priekš matemātiskām formām. Ģeometriskajā modelēšanā apgūstamās formas galvenokārt ir divdimensiju vai trīsdimensiju, lai gan daud ...