ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 371

Robert Bosch

Robert Bosch GmbH, parasti saīsināts kā Bosch, ir 1886. gadā Roberta Boša dibināts Vācijas konglomerāts, kura galvenā mītne atrodas Vācijas pilsētā Gerlingenē uz rietumiem no Štutgartes. Globāli darbojošais uzņemums ražo plašu produktu klāstu, to ...

Rublis

Rublis ir naudas vienība. Tā pašlaik ir naudas vienība Baltkrievijā, Krievijā un Piedņestras Moldāvu Republikā. Viens rublis ir sadalīts 100 kapeikās.

Standard Oil

Standard Oil Co. Inc. bija ASV naftas ieguves, transportēšanas un pārstrādes uzņēmums monopolists 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Standard Oil 1870. gadā dibināja Džons Rokfellers. Tolaik Standard Oil bija lielākais naftas rafinētājs ...

Stratēģija

Stratēģija - karavadoņa māksla) ir ilgtermiņa plāns vai programma, kurā definēts mērķis, tā sasniegšanas posmi un mehānisms. Sākotnēji stratēģijas jēdziens tika lietots pārsvarā militārajā jomā, taču mūsdienās tā izmantošana ir daudz plašāka, it ...

Swedbank

Swedbank par saviem pirmsākumiem uzskata 1820. gadu, kad Zviedrijā tika izveidota pirmā krājbanka. 1992. gadā vairākas Zviedrijas krājbankas apvienojās, izveidojot banku Sparbanken Sverige. 1997. gadā tā apvienojās ar citu Zviedrijas banku Föreni ...

Tautas attīstības indekss

Tautas attīstības indekss ir indekss, kurā apvienotas dzīves ilguma, lasītprasmes, izglītības līmeņa un IKP uz iedzīvotāju normalizētās vērtības visā pasaulē. Tas tiek izmantots kā standarta metode tautas attīstības noteikšanā. Tas ir ANO Attīstī ...

Tenge

Tenge ir Kazahstānas nacionālā valūta. Ieviesta pēc neatkarības iegūšanas no PSRS. Naudas apmaiņa pēc kursa 500 Krievijas rubļu = 1 Kazahstānas tenge ieviesta apgrozībā laikā no 1993. gada 15. līdz 20. novembrim. Vienā tenge ietilpst 100 tijīni. ...

Trickle down ekonomikas teorija

Trickle down ekonomikas teorija ir nosaukums ekonomiskajai politikai, kas radās 20. gs. 80. gados Amerikas Savienotajās Valstīs un Apvienotajā Karalistē. Teorijas pamatā ir uzskats, ka, samazinot nodokļu slogu bagātākajam sabiedrības slānim, mazi ...

Vairumtirdzniecība

Vairumtirdzniecība ir liela daudzuma vienveidīgu preču pārdošana, parasti tā ir saikne starp ražotājiem un mazumtirdzniecības tirgotājiem. Vairumtirdzniecības funkcijas izpilda vietējo tirgu tirdzniecības un iepirkšanas bāzes un mazumtirdzniecība ...

Aktīvu atdeve

Aktīvu atdeve) norada, cik ienesīgi ir uzņēmuma aktīvi peļņas veidošanā. Tas parasti tiek mērīts procentos %, un tiek izrēķināts, izmantojot sekojošo formulu: Aktīvu atdeve = Tīra peļņa gada beigās Vidēja aktīvu vērtība gada laikā {\displaystyle ...

Apgrozāmā kapitāla koeficients

Apgrozāmā kapitāla koeficients ir attiecība starp uzņēmuma apgrozāmajiem līdzekļiem un tā īstermiņa saistībām. Tas raksturo institūcijas spēju nokārtot savas īstermiņa parādsaistības, kā arī norāda uz institūcijas likviditāti un spēju segt īsterm ...

Bruto peļņas marža

Bruto peļņas marža, ir finanšu koeficients, kas ir uzņēmuma ienākumu plūsmas pelnītspējas un darbības efektivitātes rādītājs. Tas tiek rēķināts, dalot uzņēmuma gada bruto peļņu ar tā kopējiem gada ienākumiem. Ieņēmumus pirms procentu, nodokļu, no ...

Debitoru parādu aprite dienās

Debitoru parādu aprite dienās outstanding) ir finanšu rādītājs, kas norāda, cik dienas vidēji uzņēmumam jāgaida, lai saņemtu samaksu no debitoriem, un kuru izmantojot, var secināt, cik labi tiek pārvaldīti uzņēmumam pienākošie resursi. Tas tiek i ...

Ienākums no ieguldījumiem

Ienākums no ieguldījumiem jeb peļņa no kapitāla ieguldījuma) ir finanšu koeficients, kas ir bieži izmantots dažādu ieguldīšanas lēmumu vērtēšanai un vairāku ieguldījumu iespēju savstarpējai salīdzināšanai. Lieli ienākumi no ieguldījumiem norāda u ...

Ieņēmumi pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem

Ieņēmumi pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), bieži tiek lietota abreviatūra EBITDA, ir finanšu rādītājs, kas norāda uz uzņēmuma peļņas gūšanas spēju – cik lielu peļņu tas var iegūt ar saviem esošiem aktīviem un ...

Krājumu aprite dienās

Krājumu apgrozījums dienās ir finanšu koeficients, kas norāda, vidēji cik dienās uzņēmums izpārdod vai izlieto savus krājumus. Tas tiek aprēķināts pēc sekojošas formulas: Krājumu aprite dienās = Vidējais krājumu lielums Perioda pārdošanas izmaksa ...

Kreditoru parādu aprite dienās

Kreditoru parādu aprite dienās ir finanšu indikators, kas norāda, cik dienās vidēji uzņēmums atmaksa parādus saviem kreditoriem, var secināt, cik labi tiek pārvaldīti uzņēmumam pienākošie resursi. Tas tiek izrēķināts pēc sekojošās formulas: Kredi ...

Parāds pret kopējo kapitālu

Parāds pret kopējo kapitālu ir uzņēmuma ilgtermiņa parādsaistību lielums attiecībā pret kopējo kapitālu. Šis indikators norāda, cik liela aktīvu daļa tiek finansēta no kreditoru puses, un kāda daļa no īpašnieku un/vai akcionāru puses. Kreditori p ...

Pašu kapitāla atdeve

Pašu kapitāla atdeve) norāda uz uzņēmuma iegūtas peļņas relatīvo lielumu attiecībā uz uzņēmuma pašu kapitāla avotiem – akcionāriem. Tas tiek mērīts procentos un norada uz kompānijas efektivitāti peļņas veidošanā, izmantojot akcionāru kapitālu. Rā ...

Pašu kapitāla koeficients

Pašu kapitāla īpatsvara rādītājs, burtiskā tulkojumā - īpašuma koeficients, finansiālās neatkarības koeficients, ir finanšu rādītājs, kas norāda uz to, cik liela daļa no uzņēmuma aktīviem ir finansēta ar pašu kapitālu. To aprēķina, izdalot pašu k ...

Starpseguma likviditātes koeficients

Starpseguma likviditātes koeficients ir attiecība starp uzņēmuma likvīdākajiem apgrozāmajiem līdzekļiem un tā īstermiņa saistībām. Šis indikators ir ļoti līdzīgs apgrozāma kapitāla koeficientam, bet ir nedaudz stingrāks, jo daļskaitļa skaitītājā ...

Ārtavs

Ārtavs, artavs jeb artigs bija viduslaiku Ziemeļeiropas valstu monēta, ko līdz 1422. gada monetārajai reformai kala arī Livonijas konfederācijas naudas kaltuvēs. Ārtavus lietoja Hanzas savienības tirgoņi arī Novgorodas un Pleskavas zemē. Pirmos 1 ...

Ēre (monēta)

Ēre jeb ēra ir Ziemeļeiropas valstu monēta, ko agrāk lietoja arī Livonijas konfederācijas un Zviedru Vidzemes teritorijā.

Feniņš

Feniņš bija viduslaiku monēta, no 1873. gada Vācijas impērijas, vēlāk VFR un VDR mazākās naudas vienības nosaukums. Apvienotajā Karalistē feniņiem atbilst pensi.

Mārka (naudas vienība)

Mārka jeb marka bija naudas vienības nosaukums Hanzas savienības pilsētās, vēlāk Vācijā un citās valstīs.

Ozerings

Ozeriņš jeb ozerings bija naudas un maksāšanas vienība Latvijas teritorijā 13. gadsimtā, par kuras izcelsmi un veidu izteikti atšķirīgi uzskati. Ticamākais no tiem ir pieņēmums, ka ozeriņš identificējams ar sudraba naudas stienīti, kura masa šajā ...

Šiliņš

Šiliņš bija viduslaiku monētas, no 1550. gada Anglijas, vēlāk Apvienotās Karalistes un tās koloniju naudas vienības nosaukums. 1643. gadā arī hercogs Jēkabs lika uzsākt sudraba Kurzemes šiliņu kalšanu, kas kalpoja kā Kurzemes hercogistes galvenā ...

Vērdiņš

Kopš 15. gadsimta sākuma Rīgas monētu kaltuvē kala Livonijas šiliņus un feniņus, bet pēc 1515. gada Livonijas naudas kalšanas noteikumiem sāka kalt arī lielākas sudraba monētas - vērdiņus ferding, markas un dālderus thaler. Starp naudas vienībām ...

Florīns

Florīns bija nosaukums 3.54 gramu zelta monētai, ko no 1252. līdz 1533. gadam kala Florencē. Tās nosaukums cēlies no Florences heraldiskā simbola lilijas zieda, kas bija izkalts uz monētas. 14. gadsimtā daudzās Eiropas valstīs sāka kalt savas zel ...

Automātiskā identifikācijas sistēma

Automātiskā identifikācijas sistēma ir identifikācijas sistēma jūras transportā, ar kuru kuģi paziņo savu atrašanās vietu, kursu un citus parametrus citiem kuģiem un krasta dienestiem. AIS papildina radarus, kuri turpina būt primārā metode, lai i ...

Dženovas bāka

Dženovas bāka ir augstākā bāka Vidusjūras reģionā, kā arī otrā augstākā tradicionālā un piektā augstākā bāka pasaulē. Bāka atrodas Dženovas ostā, Itālijā. Kopā ar Kepu bāku Igaunijā un Herkulesa torni Akoruņā Spānijā šī ir viena no vecākajām bākā ...

Debespuse

Debespuses ir kopējs apzīmējums ziemeļu, dienvidu, austrumu un rietumu virzieniem. Latviešu valodā tie attiecīgi tiek apzīmēti ar Z, D, A un R, bet nereti tiek izmantoti arī apzīmējumi N, S, E un W, kas ienākuši no angļu valodas. Ziemeļiem pretēj ...

Dienvidi

Dienvidi ir viena no četrām debespusēm. Latviešu valodā dienvidus apzīmē ar burtu D ", bet starptautiski - ar burtu S ". Mūsdienu ģeogrāfiskajās kartēs dienvidi parasti atrodas apakšpusē. Lai noteiktu, uz kuru pusi ir dienvidi, tiek izmantots kom ...

Žirokompass

Žirokompass - ierīce ar vienu vai vairākiem žiroskopiem, kas rāda iepriekš uzdotu noteiktu virzienu, parasti ģeogrāfiskā meridiāna virzienu. Salīdzinot ar magnētiskajiem kompasiem, žirokompasiem ir vairākas priekšrocības: tie norāda uz ģeogrāfisk ...

Osta

Osta ir ar robežām noteikta teritorija, ieskaitot akvatoriju, kas iekārtota ar moliem, piestātnēm, sauszemes infrastruktūru un ūdensceļiem kravu, transporta un ekspedīciju operāciju veikšanai, kuģu un pasažieru apkalpošanai, kā arī dažādu citu ar ...

Hamburgas osta

Hamburgas osta ir osta Hamburgā, Vācijā, kas atrodas Elbas upē, apmēram 110 kilometru attālumā no Elbas ietekas Ziemeļjūrā. Ostas kopējā teritorija ir 73.99 km², no kuras 43.31 km² aizņem sauszemes teritorija, bet 30.68 km² ūdens teritorija. Pēc ...

Ziemsvētku Sala

Ziemsvētku Sala ir Austrālijas teritorija Indijas okeānā. Tā atrodas 2600 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Austrālijas pilsētas Pērtas, 500 km uz dienvidiem no Indonēzijas galvaspilsētas Džakartas un 975 km no Kokosu Salām. Uz salas dzīvo 2 072 i ...

Augšaustrija

Augšaustrija ir viena no deviņām Austrijas federatīvajām zemēm valsts ziemeļu daļā. Robežojas ar Lejasaustriju austrumos, ar Štīriju dienvidos un ar Zalcburgu dienvidrietumos, kā arī ar Vāciju un ar Čehiju ziemeļos. Augšaustrijas federatīvās zeme ...

Austrijas federālās zemes

Federālās zemes ir Austrijas pirmā līmeņa administratīvā iedalījuma vienība. Austrija administratīvi dalās deviņās federālajās zemēs. Katrai federālajai zemei ir sava vēlēta likumdošanas vara. Katrai federālajai zemei ir arī sava konstitūcija, ka ...

Burgenlande

Burgenlande ir Austrijas federālā zeme valsts austrumu daļā, Slovākijas, Ungārijas un Slovēnijas pierobežā. Administratīvi iedalās divās statūtpilsētās un septiņos apriņķos; administratīvais centrs un lielākā pilsēta ir Eizenštate. Burgenlandē ie ...

Forarlberga

Forarlberga ir Austrijas federālā zeme valsts rietumos. Federālās zemes galvaspilsēta ir Brēgenca, lielāka pilsēta - Dornbirna. Forarlberga robežojas ar Vāciju, Šveici un Lihtenšteinu, kā arī Tiroli.

Karintija

Karintija ir viena no deviņām Austrijas federatīvajām zemēm valsts dienvidu daļā. Robežojas ar Tiroli rietumos, ar Zalcburgu ziemeļrietumos un ar Štīriju ziemeļaustrumos, kā arī ar Itāliju un ar Slovēniju dienvidos. Karintijas federatīvās zemes a ...

Zalcburga (zeme)

Zalcburgas federālā zeme ir Austrijas administratīvais iedalījums pie Vācijas robežas. Iedzīvotāju skaita ziņā viena no valsts mazākajām federālajām zemēm. Galvaspilsēta - Zalcburga.

Francijas aizjūras departamenti

Aizjūras departamenti, kas vienlaikus ir arī Aizjūras reģioni ir Francijas teritoriālās kopienas, kas ir iekļautas Francijas Republikā tāpat kā metropoliskie departamenti un reģioni. Katrs no departamentiem veido viena departamenta reģionu, respe ...

Argolidas nome

Argolidas nome ir viena no Peloponēsas perifērijas nomēm, kas atrodas Peloponēsas pussalas ziemeļaustrumos. Ziemeļos tā robežojas ar Korintijas nomi, dienvidrietumos ar Arkādijas nomi, bet ziemeļaustrumos ar Atikas perifērijas Pirejas nomi. Zieme ...

Arkādijas nome

Arkādijas nome ir viena no Peloponēsas perifērijas nomēm, kas atrodas Peloponēsas pussalas centrālajā daļā un austrumos. Dienvidos tā robežojas ar Lakonijas nomi, dienvidrietumos ar Mesēnijas nomi, ziemeļaustrumos ar Argolīdas nomi, ziemeļos ar K ...

Dēms

Dēms ir zemākā Grieķijas administratīvi teritoriālā vienība, kas atbilst municipalitātei. Dēmi tika izveidoti pēc 2010. gada 27. maijā Grieķijas parlamenta apstiprinātās "Kallikratis" programmas, Grieķijas administratīvā dalījuma reformas ietvaro ...

Korintijas nome

Korintijas nome ir viena no Peloponēsas perifērijas nomēm, kas atrodas Peloponēsas pussalas ziemeļos. Dienvidos tā robežojas ar Arkādijas un Argolīdas nomi, rietumos ar Rietumgrieķijas perifērijas Ahajas nomi, bet ziemeļaustrumos ar Atikas perifē ...

Lakonijas nome

Lakonijas nome ir viena no Peloponēsas perifērijas nomēm, kas atrodas Peloponēsas pussalas dienvidos. Ziemeļos tā robežojas ar Arkādijas nomi, bet rietumos ar Mesēnijas nomi. Austrumos to apskalo Krētas jūra, dienvidos Lakoniks, bet dienvidrietum ...

Mesinijas nome

Mesinijas nome ir viena no Peloponēsas perifērijas nomēm, kas atrodas Peloponēsas pussalas dienvidrietumos. Austrumos tā robežojas ar Lakonijas nomi, ziemeļaustrumos ar Arkādijas nomi, bet ziemeļos ar Rietumgrieķijas perifērijas Elīdas nomi. Riet ...