ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 389

UTC+5

Austrālija - Hērda Sala un Makdonalda Salas Francija - Francijas Dienvidjūru un Antarktikas Zemes Maldīvija

UTC+6

Kirgizstāna Britu Indijas Okeāna Teritorija ieskaitot Čagos arhipelāgu un Djego Garsija Ķīna - lieto musulmaņu minoritāte Siņdzjanā Butāna Kazahstāna - lielākā valsts daļa ieskaitot Astana un Almati

Pašvaldība

Pašvaldība jeb municipalitāte ir valsts sastāvā esošas administratīvi teritoriālas vienības pārvalde. Parasti administratīvā teritorija izvietota ap pilsētu vai citu apdzīvotu vietu vai to grupu.

Manhatanhendža

Manhatanhendža, reizēm saukta par Manhatanas saulgriežiem, ir parādība, kad rietošās saules stari iet tieši pa Manhatanas austrumu un rietumu galvenajām ielām. Šī parādība notiek divas reizes gadā ar vienādu laika starpību ap vasaras saulgriežiem ...

Ezers

Ezers ir dabiska ūdenstilpe reljefa pazeminājumos, kuru no visām pusēm norobežo sauszeme. Kaut gan praktiski visi ezeri ir pildīti ar ūdeni, par ezeriem sauc arī dabiskas tilpes, kas pildītas ar citu šķidru materiālu, piemēram, sēru. Ezers ir vie ...

Lielie ezeri

Lielie ezeri ir piecu ļoti lielu ezeru grupa Ziemeļamerikā, tie veido lielu daļu no ASV un Kanādas robežas. Lielie ezeri ir pēc platības lielākā ezeru grupa pasaulē. Lielo ezeru un Sentlorensas upes hidroloģiskā sistēma ir lielākā saldūdens hidro ...

Svitjazs

Svitjaza ir dziļākais ezers Ukrainā, kura maksimālais dziļums ir 58.4 metri. Pēc platības tas ir otrais lielākais Ukrainā. Svitjaza pieder pie Šackas ezeru grupas, kas atrodas Poļesjē Ukrainas ziemeļrietumu stūrī, netālu no Polijas un Baltkrievij ...

Vecupe

Vecupe ir ezera vai attekas veids, kas rodas tad, kad upes meandrs dabiskā ceļā ar upes sanesām tiek atdalīts no upes. Vecupēm parasti ir cilpveida vai lokveida forma. Nereti vecupe vēl nav pilnībā atdalīta no upes.

Asala ezers

Asala ezers ir krāterezers Džibutijas centrālajā daļā. Atrodas Afāras ieplakas zemākajā punktā, ezera krasti ir Āfrikas zemākais sauszemes punkts. Ezera ūdens pieplūde veidojas no gruntsūdens, tai skaitā arī no netālā Adenas līča. Ezera ūdenī sāl ...

Baikāls

Baikāls ir viens no pasaulē unikālākajiem ezeriem, atrodas Krievijā. Pasaules dziļākais un vecākais ezers, septītais lielākais ezers pasaulē, pēc tilpuma lielākais saldūdens ezers pasaulē. Satur vairāk nekā 20% no pasaules virszemes šķidrā saldūd ...

Everests

Everests jeb Džomolungma vai Sagarmātha ir augstākā kalna virsotne uz Zemes. Atrodas uz Nepālas un Ķīnas robežas Himalajos. Virsotnes augstums ir 8848.86 metri virs jūras līmeņa. Tā ir viena no pasaules 14 virsotnēm, kuru augstums pārsniedz 8000 ...

Kaspijas jūra

Kaspijas jūra ir pasaules lielākais ezers gan pēc platības, gan arī pēc tilpuma. Sālsūdens ezers bez noteces, bieži tiek pat uzskatīts par īstu jūru. Atrodas starp Āziju un Eiropu. Tiek saukts par jūru jau no seno romiešu laikiem, kad romieši, se ...

Nāves jūra

Nāves jūra ir liels sālsezers ar ļoti sāļu ūdeni. Atrodas Izraēlas un Jordānijas teritorijās. Ezera krastos atrodas Eirāzijā zemākais sauszemes punkts, tas atrodas 418 metrus zem jūras līmeņa. Ezera dziļums ir 330 m, tā dziļākais punkts līdz ar t ...

Netillins

Netillins ir liels ezers Kanādā, Nunavutas teritorijā, Bafina salas dienvidu daļā. Pasaulē lielākais ezers uz salas. Ezeru šķērso polārais loks. Vienpadsmitais lielākais ezers Kanādā. Ezerā ietek upe no otra lielākā Bafina salas ezera Amaģuaka. E ...

Nīla

Nīla iaro) ir upe Āfrikas ziemeļaustrumos, to uzskata par garāko upi pasaulē. Savā 6852 km garajā tecējumā uz Vidusjūru tā šķērso septiņu valstu teritoriju un ir šūpulis vienai no pirmajām senajām civilizācijām - Senajai Ēģiptei. Nosaukums "Nīla" ...

Nordkins

Nordkins ir kontinentālās Norvēģijas un arī kontinentālās Eiropas tālākais ziemeļu punkts pēc ģeogrāfiskā platuma. Tas atrodas Finmarkas filkē, Nordkina pussalā, apmēram 23 km no Mēhamnas ciema. Nedaudz tālāk uz ziemeļiem no Nordkina atrodas Nord ...

Praimheds

Praimheds vai kļūdaini Sifrē rags ir zemesrags Triniti pussalas ziemeļos Antarktīdā, kontinenta galējais ziemeļu punkts. Triniti pussalas piekrasti aptuveni nokartēja franču ekspedīcija Žila Dimona dIrvila vadībā un zemesragu ap 4.5 km uz austrum ...

Trogieleja

Trogieleja ir kalnu ledāju iedarbībā izveidojušās ielejas augstkalnu apgabalos. Trogielejām ir raksturīgs U burta šķērsprofils ar stāvām, ieliektām malām un noapaļotu pamatni. Šādas ielejas veidojušās lielām ledus masām pakāpeniski izstumjot iežu ...

Baltika (kontinents)

Baltika bija sens kontinents, kas radās pirms apmēram 1800 miljoniem gadu un pastāvēja gan atsevišķi, gan kā vairāku superkontinentu daļa no proterozoja līdz paleozojam. Tas veido Austrumeiropas kratona pamatdaļu, kas sastāv no trīs vairogiem: Ba ...

Kontinentālā Zemes garoza

Kontinentālā Zemes garoza ir granīta, nogulumiežu un metamorfo iežu komplekss, kas veido kontinentus un tiem līdzās esošo seklo jūras daļu - kontinentālo šelfu. Kontinentālā Zemes garoza ir mazāk blīva kā Zemes mantija un tāpēc "peld" virs tās. K ...

Subkontinents

Subkontinents ir liela daļa no kontinenta. Nepastāv universāla vienošanās par šī termina lietošanu, taču parasti subkontinentu no pārējā kontinenta nošķir, piemēram, kalnu grēda vai tektonisko plātņu robeža. Subkontinentus izdala arī pēc nozīmīgā ...

Superkontinents

Superkontinents ir ģeoloģisks termins, kas apzīmē sauszemes masu, kas sevī ietver vairāk nekā vienu kontinentālās Zemes garozas gabalu. Uz mūsdienu Zemes terminam "superkontinents" visvairāk atbilst Eirāzija, jo šis kontinents sastāv no vairākiem ...

Līcis

Līcis ir ūdenstilpe, kuru no trim pusēm ieskauj sauszeme. Līcis vienmēr ir daļa no lielākas ūdenstilpes - līcis var būt daļa no okeāna, jūras, ezera, upes, arī mākslīgas ūdenskrātuves.

Ledus osta

Ledus osta ir vairāk vai mazāk pastāvīgs līcis pie šelfa ledāja frontes, kas var kalpot kā dabīga osta. Parasti veidojas, divām šelfa ledāja plūsmām apliecot kādu pietiekoši lielu šķērsli netālu no ledāja frontes. Šādās vietās parasti veidojas ie ...

Kratons

Kratons ir senākā un stabilākā kontinentālās Zemes garozas daļa, kas pārdzīvojusi kontinentu un superkontinentu apvienošanos un dalīšanos vismaz 500 miljonus gadu ilgi, t.i. veidojušies prekembrijā. Atsevišķu kratonu vecums pārsniedz 2 miljardus ...

Reljefs

Reljefs ir sauszemes, jūru un okeānu dibenu virsmas nelīdzenumu kopums, kuri ir dažādi pēc izmēra, izcelsmes, vecuma un attīstības vēstures. Liela mēroga topogrāfiskajās kartēs reljefu attēlo ar horizontāļu, konkrētu virsmas punktu augstumu un ci ...

Fjelds

Fjelds parastajā nozīmē ir tāds kalns Ziemeļeiropā, kura virsotne atrodas virs koku augšanas līnijas. Fjeldi - šādu kalnu masīvs. Ārpus ziemeļģermāņu valodu zonas angliski šādu kalnu apzīmēšanai Lielbritānijas ziemeļdaļā un Jaunzēlandē lieto term ...

Upe

Upe ir pa Zemes virsmu plūstoša ievērojama izmēra ūdenstece, kurai ir izteikta gultne. Daļa upes tecējuma var būt pazemē. Upe var sākties no avota, ezera, nelielu strautu grupas vai no lielāka mitrāja. Nelielas upes sauc par strautiem. Upēm ir iz ...

Rektascensija

Rektascensija ir viena no sfēriskajām koordinātām astronomiskajā ekvatoriālajā koordinātu sistēmā. Rektascensiju apzīmē ar grieķu burtu α. Rektascensijas vērtība tiek skaitīta pretpulksteniski pa debess ekvatoru, kā atskaites punktu ņemot pavasar ...

Ģeogrāfiskā karte

Ģeogrāfiskā karte ir Zemes, arī citu debess ķermeņu, virsas samazināts vizuāls attēlojums viegli uztveramā veidā, kurš parāda, kā konkrētā vietā izvietojas dažādi objekti. Reālos objektus kartē attēlo samazinātos izmēros ar īpašiem apzīmējumiem. ...

Topogrāfiskā karte

Topogrāfiskā karte ir universāla lietojuma ģeogrāfiskā karte, kurā ir sīki attēlota apkārtne. Atšķirībā no ģeogrāfiskajām kartēm, kas attēlo lielas Zemes virsmas platības un ir maza mēroga, topogrāfiskās kartes attēlo vietēju apkārtni un ir liela ...

Sfēriskā koordinātu sistēma

Sfēriskā koordinātu sistēma ir koordinātu sistēma ģeometrisku figūru attēlošanai trīs dimensijās, kurā tiek izmantoti parametri. To iegūst, polārajai koordinātu sistēmai pieliekot papildus parametru θ, kas raksturo stara leņķi ar z asi un ļauj ta ...

Adelijas Zeme

Adelijas Zeme ir dabas apgabals Austrumantarktīdā DIrvila jūras krastā. Stiepjas no Eldena raga austrumos līdz Purkuapā ragam rietumos. Dažkārt tiek saukta par Adelijas krastu un tiek pieskaitīta Vilksa Zemei. Austrumos robežojas ar Džordža V kra ...

Antarktīdas pussala

Antarktīdas pussala ir vistālāk uz ziemeļiem izvirzītā Antarktīdas kontinenta daļa. Tās garums ir ap 1350 km, platums - līdz 500 km. Galējais ziemeļu punkts Praimheds ir arī galējais Antarktīdas kontinentālās daļas punkts. Pussalas dienvidu robež ...

BANZARE krasts

BANZARE krasts ir Vilksa Zemes piekrastes daļa Austrumantarktīdā. Stiepjas no Morzes raga austrumos līdz Sauterda ragam rietumos. Austrumos robežojas ar Klēras krastu, rietumos - ar Sabrinas krastu. Galvenie ģeogrāfiskie objekti ir krasta austrum ...

Elsvērta Zeme

Elsvērta Zeme ir dabas apgabals Rietumantarktīdā. Aizņem teritoriju no Antarktīdas pussalas un Belinshauzena jūras ziemeļos līdz Mērijas Bērdas Zemei rietumos, Ronnes šelfa ledājam austrumos un Karalienes Elizabetes Zemei dienvidaustrumos starp 1 ...

Greiema Zeme

Greiema Zeme ir dabas apgabals Rietumantarktīdā. Aizņem Antarktīdas pussalas ziemeļu daļu no līnijas starp Džeremija ragu rietumu krastā un Agasi ragu austrumu krastā. Dienvidos robežojas ar Elsvērta Zemi. Zemes rietumu un ziemeļrietumu piekrasti ...

Gunnerusa grēda

Gunnerusa grēda ir šaura un gara zemūdens grēda Antarktīdas piekrastē, kas stiepjas perpendikulāri tās krastam uz ziemeļiem no Rīsera-Larsena pussalas. Grēda ir ap 430 km gara un no 150 km dienvidu galā līdz 50 km ziemeļu galā plata. Paceļas virs ...

Karalienes Elizabetes Zeme

Karalienes Elizabetes Zeme ir apgabals Britu Antarktiskās teritorijas dienvidos, Antarktīdā uz Austrumantarktīdas un Rietumantarktīdas robežas. Aizņem sektoru no Ronnes un Filhnera šelfa ledājiem ziemeļos līdz Dienvidpolam. Ziemeļaustrumos robežo ...

Maka Robertsona Zeme

Maka Robertsona Zeme ir dabas apgabals Austrumantarktīdā, Indijas okeāna krastā. Formāli daļa no Austrālijas Antarktiskās teritorijas. Austrumos robežojas ar Princeses Elizabetes Zemi un Eimerija šelfa ledāju, rietumos - ar Enderbiju Zemi. Piekra ...

Otsa krasts

Otsa krasts ir dabas apgabals Austrumantarktīdā, Somova jūras krastā. Stiepjas no Viljamsa raga austrumos līdz Hadsona ragam rietumos. Krasts austrumos robežojas ar Penela krastu, rietumos - ar Džordža V krastu un tiek pieskaitīts Viktorijas Zeme ...

Pālmera Zeme

Pālmera Zeme ir dabas apgabals Rietumantarktīdā. Aizņem Antarktīdas pussalas dienvidu daļu no līnijas starp Džeremija ragu rietumu krastā un Agasi ragu austrumu krastā. Ziemeļos robežojas ar Greiema Zemi, dienvidos - ar Elsvērta Zemi. Zemes rietu ...

Princeses Elizabetes Zeme

Princeses Elizabetes Zeme ir dabas apgabals Austrumantarktīdā, Indijas okeāna krastā. Formāli daļa no Austrālijas Antarktiskās teritorijas. Austrumos robežojas ar Vilhelma II Zemi, rietumos - ar Eimerija šelfa ledāju. Piekraste nosacīti dalās sek ...

Viktorijas Zeme

Viktorijas Zeme ir dabas apgabals Antarktīdā starp Rosa jūru austrumos un Vilksa zemi rietumos. Izvietojusies starp 142° un 170° austrumu garumu un stiepjas no Adēra raga Klusā okeāna piekrastē uz dienvidiem līdz Minnas pussalai pie Rosa šelfa le ...

Vilksa Zeme

Vilksa Zeme ir plašs dabas apgabals Austrumantarktīdā, Indijas okeāna krastā. Formāli daļa no Austrālijas Antarktiskās teritorijas. Austrumos robežojas ar Adelijas Zemi, rietumos - ar Karalienes Mērijas krastu. Krastus apskalo Mosona un DIrvila j ...

Basa šaurums

Basa šaurums ir līdz 240 km plats jūras šaurums, kas atdala Tasmaniju no Austrālijas un savieno Indijas okeānam piederīgo Lielo Austrālijas līci rietumos ar Klusajam okeānam piederīgo Tasmana jūru austrumos. Šaurums izveidojies pirms aptuveni 10 ...

Torresa šaurums

Torresa šaurums ir ap 185 km plats jūras šaurums, kas atdala Austrāliju no Jaungvinejas salas un savieno Indijas okeānam piederīgo Arafuru jūru ar Klusajam okeānam piederīgo Koraļļu jūru. Šaurumā daudz salu un koraļļu rifu. Salas apdzīvo Jaungvin ...

Austrumāfrikas lūzumzona

Austrumāfrikas lūzumzona jeb Lielā Rifta ieleja ir tektoniskā lūzuma zona Austrumāfrikā un Dienvidrietumāzijā, lielākā Zemes garozas lauzumu un grābenu sistēma Pasaulē. Stiepjas vairāk kā 6500 km garumā Austrumāfrikā no Zambezi upes lejteces dien ...

Kilimandžāro

Kilimandžāro ir vulkānisks masīvs Tanzānijas ziemeļaustrumos netālu no robežas ar Keniju. Tā centrālā virsotne Kibo paceļas 5895 m virs jūras līmeņa un ir augstākā virsotne Āfrikā. Kilimandžāro atrodas aptuveni 160 km uz austrumiem no Austrumāfri ...

Labās Cerības rags

Labās Cerības rags ir zemesrags, kas atrodas Āfrikas dienvidrietumos, dienvidos no Keiptaunas. Tas nav Āfrikas galējais dienvidu punkts, jo galējais punkts ir Adatas rags, kurš atrodas 155 km attālumā no Labās Cerības raga. Tālāk aiz tā Āfrikas k ...