ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 69

Viking 2

Viking 2 bija otrais no "Viking" misijas aparātiem, kas bija identisks "Viking 1" aparātam. "Viking 2" startēja 1975. gada 9. septembrī un pēc 333 dienām sasniedza Marsu. Orbītā ap Marsu zonde iegāja 1976. gada 7. augustā. Tāpat kā "Viking 1", "V ...

Zond-2

Zond-2 jeb 3MV-4 № 2 bija PSRS starpplanētu zonde, kuras sākotnējais uzdevums bija Marsa pārlidojums. Sakari ar to zaudēti 1965. gada maijā, pirms planētas sasniegšanas. Kosmiskajā aparātā bija uzstādīta fototelevīzijas kamera, ar kuru bija pared ...

Globālā sasilšana

Globālā sasilšana ir apzīmējums Zemes atmosfēras un okeāna ūdeņu vidējās temperatūras straujam pieaugumam kopš 20. gadsimta vidus. Daži pētījumi apgalvo, ka cilvēku ietekmēta globālā sasilšana daļēji ir sākusies jau 20. gadsimta sākumā. Globālo s ...

Zemes stunda

Zemes stunda ir starptautisks pasākums, kura dalībnieki tiek aicināti izslēgt gaismu un maznozīmīgās elektriskās iekārtas uz vienu stundu marta sestdienas vakarā no 20:30 līdz 21:30 pēc vietējā laika. Simboliskās akcijas mērķis ir aktualizēt klim ...

Subantarktika

Subantarktika vai subantarktiskā josla ir klimatiskā josla Dienvidu puslodē starp Antarktiku dienvidos un mēreno joslu ziemeļos. Visā izplatības apgabalā subantarktiskā josla ir okeāniska un sauszeme pārstāvēta ar dažiem izklaidus arhipelāgiem un ...

Nogaju stepe

Nogaju stepe ir ap 10 000 kvadrātkilometru liels, sauss līdzenumu apgabals Krievijas Federācijas Ziemeļkaukāza reģionā, starp Terekas un Kumas upēm, atrodas galvenokārt Dagestānas ziemeļos. Nosaukums cēlies no reģiona pamatiedzīvotājiem - nogajie ...

Agasi ezers

Agasi ezers bija pēcleduslaikmeta ledāju kušanas ezers tagadējā Kanādas teritorijā. Pastāvējis apmēram pirms 10 - 12 tūkstošiem gadu un eksistējis ap 1000 gadu. Nosaukts 1923. gadā par godu šveiciešu dabaszinātniekam Žanam Luī Agasi. Ezera lielāk ...

Ancilus ezers

Ancilus ezers bija auksts saldūdens ezers tagadējās Baltijas jūras vietā pirms aptuveni 9500 - 7500 gadiem. Tas izveidojās pēc tam, kad pēc atbrīvošanās no ledāja svara Baltijas vairogs pacēlās un pārtrūka Joldijas jūras savienojums ar Atlantijas ...

Ekonomika

Ekonomika ir sociāla zinātne, kurā tiek pētīts, kā sabiedrība lieto ierobežotos resursus savu vēlmju apmierināšanai, cilvēku rīcību preču un pakalpojumu ražošanā, tirgošanā un patērēšanā.

Brīvā ekonomiskā zona

Brīvā ekonomiskā zona ir speciālās ekonomiskās zonas paveids, kurās saimnieciskajai darbībai netiek piemēroti nodokļi vai arī tie ir ļoti zemi. Saskaņā ar Kioto konvenciju "brīvā zona ir līgumslēdzējas puses teritorijas daļa, kurā visas ievestās ...

Brīvā tirdzniecība

Brīvā tirdzniecība ir tirdzniecības politika, kas atbalsta preču un pakalpojumu kustību pāri administratīvajām robežām. Piemēram, ASV Konstitūcija nosakā brīvas tirdzniecības režīmu starp pavalstīm. Eiropas Savienības ietvaros brīvo tirdzniecību ...

Budžets

Budžets vispārīgā nozīmē ir ieņēmumu un izdevumu plāns kādam noteiktam laika posmam, darbam, pasākumam vai funkcijai. Budžetus plaši pielieto ģimenes, uzņēmumi, valstis, pašvaldības utt. Budžeti tiek izstrādāti arī īstenojot dažādus projektus. Bu ...

Cena (ekonomika)

Cena ekonomikā ir preces, pakalpojuma vai aktīva vērtības izteiksme naudas vienībā. Cena izsaka vērtības attiecību starp dažādām precēm vai pakalpojumiem.

Cenu aprēķināšanas metodes

Cenu veidošana orientēta uz izmaksām, pieprasījumu un konkurenci. Pastāv vairākas metodes, taču populārākas ir šādas: 1. Izmaksas, kur ir iekļauta arī peļņa – tā ir pati vienkāršākā metode, kur aprēķina visas izmaksas, firma pieskaita zināmu naud ...

Cenu diskriminācija

Cenu diskriminācija jeb cenu diferenciācija - atšķirīgu cenu noteikšana vienādas nozīmes precēm atkarībā no to kvalitātes, pirkšanas daudzuma, tirgus vietas u. c. pazīmēm. Cenu diskriminācija paredz, ka dažādu cenu veidošana nav saistīta ar uzņēm ...

Cilvēkresursu pārvaldība

Cilvēkresursu pārvaldība ir daudzpusīgs process un iekļauj vairākas apakšsistēmas: Motivēšana - darba apmaksas morālā un materiālā stimulēšana, līdzdalība uzņēmuma pārvaldē, karjeras iespējas, izglītošana; Tiesiskie aspekti - uzņēmuma normatīvie ...

Darba ražīgums

Darba ražīgums ir darba efektivitātes rādītājs, kas rāda noteiktā laika periodā uz vienu strādājošo saražotās produkcijas daudzumu. Jo augstāks ir darba ražīgums, jo mazāka ir darba algas daļa preces vērtībā, jo lielāku peļņu var gūt uzņēmējs, jo ...

Deflācija

Deflācija ir process, kurā parasti ir novērojams naudas vērtības pieaugums un vispārēja cenu līmeņa pazemināšanās. Ekonomikā ar deflāciju saprot tiešu pretstatu inflācijai. Deflācija izraisa ekonomikas kritumu, jo cenu krituma dēļ cilvēki izvēlas ...

Efektivitāte (ekonomika)

Efektivitāte ir rādītājs ekonomikā, ar kura palīdzību mēra pakāpi, kādā sistēma vai tās sastāvdaļas sasniedz vēlamo rezultātu un izpilda savas funkcijas salīdzinājumā ar resursu patēriņu.

Ekonomikas izaugsme

Ekonomikas izaugsme ir ražošanas apjoma) palielināšanās temps noteiktā laika periodā. Ekonomikas izaugsmes rādītājs ir reālā IKP pieauguma temps. Lai aprēķinātu tempu, ar kādu notiek ekonomiskā izaugsme, parasti tiek salīdzināti divi pēc kārtas s ...

Ekonomiskais pārpalikums

Ekonomiskais pārpalikums ir termins, kas apraksta situāciju tirgū, kad ir iespēja iegādāties lielāku preču daudzumu par konkrēto cenu, nekā tas ir nepieciešams pircējiem. Tas nav pārāk izdevīgi piegādātājiem, jo šajā gadījumā tiks izmantota papil ...

Ekonomisks rādītājs

Rādītājs ekonomikā un finansēs ir skaitlis, kurš kā mērvienība raksturo kādu ekonomikas vai finanšu kategoriju absolūtā vai relatīvā izteiksmē. Piemēram, makroekonomikā plaši tiek lietots tāds rādītājs kā iekšzemes kopprodukts. Tas varbūt izteikt ...

Eksports

Eksports ir vienā vai vairākās valstīs saražotu preču izvešana, pārdošana uz citām ārvalstīm. Tas pats attiecas arī uz pakalpojumiem. Eksports, tāpat kā imports, ir svarīgākie starptautiskās tirdzniecības aspekti. Eksporta galvenā funkcija ir nod ...

Elastīgais budžets

Elastīgais budžets ir budžets, kurā uzskatāmi parādītas atšķirības starp fiksētajām un mainīgajām izmaksām un paredzētas iespējamās izmaiņas atkarībā no darbības apjoma. Elastīgā budžeta izstrādāšanā tiek izmantoti mainīgo izmaksu pašizmaksas kal ...

Finanšu instruments

Finanšu instruments ir jebkāds tirgojams aktīvs, nauda, īpašums vai īpašuma tiesības, vai līguma tiesības saņemt vai nodot naudu vai kādu finanšu instrumentu. Finansu instrumenti, kuru dzēšanas termiņš ir ne lielāks par vienu gadu, tiek saukti pa ...

Funkcionālie budžeti

Funkcionālie budžeti jeb operatīvie plāni ir ieņēmumu un izmaksu tāmes, kas sastādītas noteiktām uzņēmuma struktūrvienībām vai darba procesiem. Funkcionālie budžeti ir uzņēmuma atsevišķu darbības jomu budžeti, un to sastāvs ir atkarīgs no uzņēmēj ...

Hiperinflācija

Hiperinflācija ir ekonomikas termins, kas apraksta ļoti augstu procentu inflāciju, kurā kādas valūtas patiesā vērtība strauji sarūk un līdz ar to preču un pakalpojumu cenas nemitīgi kāpj. Hiperinflācija pēc ekonomikas definīcijas iestājas brīdī, ...

Iekšzemes kopprodukts

Iekšzemes kopprodukts ir jēdziens ekonomikā, kas apzīmē visu saražoto preču un pakalpojumu vērtību kādā teritorijā kādā laika periodā. IKP atšķiras no nacionālā kopprodukta ar to, ka neņem vērā starptautisko ienākumu sadali, mērot to, cik daudz v ...

Ienākumu nevienlīdzība

Ienākumu nevienlīdzība ir atšķirība regulāro ienākumu apjomā cilvēkiem kādā grupā vai valstī. Visizplatītākā mērvienība ienākumu nevienlīdzības izmērīšanai ir Džini koeficients. Lai gan neliela nevienlīdzība ir nepieciešama, lai stimulētu izaugsm ...

IKP deflators

Iekšzemes kopprodukta deflators atspoguļo vidējās cenu izmaiņas visos tautsaimniecības sektoros kopā. Šis rādītājs tiek bieži lietots citu makroekonomisko rādītāju indeksēšanai, un daudzos gadījumos aprēķiniem var izvēlēties vai nu patēriņa cenu ...

Imports

Ar importu ekonomikā saprot citās valstīs saražotu preču ievešanu savā valstī un to pārdošanu vietējiem patērētājiem. Līdz ar eksportu, imports ir svarīgākais starptautiskās tirdzniecības aspekts, kā arī katras valsts maksājumu bilances sastāvdaļ ...

Inflācija

Inflācija ir process, ar kuru parasti apzīmē naudas vērtības krišanos un vispārēju cenu pieaugumu. Tā kā inflācija īstermiņā parasti ir salīdzinoši mērena un neredzama, cilvēkiem ir tendence to īpaši neizjust un nepamanīt, taču neskatoties uz to ...

IS/LM modelis

IS/LM modeli, kuru izmanto, lai aprakstītu lielu Keinsa ekonomikas makroekonomikas daļu, parasti attēlo kā divas krustojošās taisnes. X taisne attēlo nacionālo ienākumu vai arī reālo IKP un tiek apzīmēta ar Y, bet Y ass attēlo procentu likmi un t ...

Izlaides starpība

Izlaides starpība ir starpība starp faktisko ekonomikas izlaidi un ekonomikas maksimālo iespējamo izlaidi, izteikta procentos no iekšzemes kopprodukta. Valsts ražošanas jaudas starpība var būt pozitīva vai negatīva. Negatīvā izlaides starpība nor ...

Jaunā ekonomiskā politika

Jaunā ekonomiskā politika), turpmāk NEP, tika pieņemta 1921. gada 10. VKP kongresā un nomainīja Padomju Krievijas "kara komunisma” politiku. Tā tika izvirzīta kā tautsaimniecības atgūšanās politika, kas ļautu vēlāk pāriet uz sociālismu. Tās galve ...

Kapitāls

Kapitāls ekonomikas teorijā ir viens no trim galvenajiem ražošanas faktoriem. Pārējie divi ir zeme un darbs.

Kartelis

Kartelis - ražotāju apvienības, kuri vienojušies par cenām, tirgus sadali un saimnieciskām darbībām kādas nozares ietvaros, lai ierobežotu konkurentu darbību. Kartelis ir viens no monopola veidiem. Karteļa vienošanās ir vienošanās starp konkurent ...

Keinsisms

Keinsisms ir ekonomikas teorija, kas paredz daļēju valsts iejaukšanos ekonomikā. Keinsisma teorijas ir balstītas uz 20. gadsimta pirmās puses britu ekonomista Džona Meinarda Keinsa idejām.

Klasteru analīze

Klasteru analīzes galvenais mērķis ir sagrupēt novērojumus, balstoties uz to īpašībām, lai beigu objektu klasteri būtu ļoti homogēni klastera ietvaros, bet starp klasteriem heterogēni. Nosaukums klasteru analīzei cēlies no angļu vārda cluster - s ...

Komercija

Komercija ir uzņēmējdarbības veids, kas saistīta ar tirdzniecību. Atšķirībā no tirdzniecības, kas nozīmē preču un pakalpojumu apmaiņas aktus vai procesus starp pircējiem un pārdevējiem, komercija ietver arī tirdzniecības uzņēmumus, to vadīšanu, t ...

Konkurence

Konkurence ir viens no faktoriem, kas liek izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus, attīstīt un pilnveidot esošos, kā arī uzlabot produktu kvalitāti, drošību un dizainu. Mūsdienās konkurence vairs nepastāv tikai vienas nozares vai valsts ietva ...

Konkurētspēja

Konkurētspēja ekonomikā un uzņēmējdarbības teorijā un praksē ir uzņēmuma, nozares vai valsts spēja pārdot savus produktus, preces vai pakalpojumus tirgū. Līdz ar to konkurētspēja, līdz ar konkurences jēdzienu, ir viena no svarīgākajām preču un pa ...

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība ir biedru dibināts un pārvaldīts finanšu kooperatīvs. Tas veic darbības līdzīgi kā komercbanka un sniedz saviem biedriem galvenos finanšu pakalpojumus. Atšķirībā no komercbankas, KKS b ...

Kopējais budžets

Kopējais jeb vispārējais budžets ir uzņēmuma plāns, kurš tiek izstrādāts naudas vienībās. Visi budžeti ir savstarpēji saistīti, jo viena budžeta sagatavošana noved pie cita budžeta sagatavošanas. Visu budžetu izstrādes mērķis ir izveidot uzņēmuma ...

Kopējais pieprasījums

Kopējais pieprasījums ir preču un pakalpojumu apjoms, kuru mājsaimniecības, uzņēmumi, valdība un ārzemnieki ir gatavi pirkt pie jebkura iespējamā cenu līmeņa. Koppieprasījums dažkārt tiek raksturots kā modelis, kas atklāj cēloņsakarību starp naci ...

Krājumu vadība

Krājumu vadība ir uzņēmuma inventarizācijas teorija, modelis un prakse. Tās uzdevums ir veidot materiālu resursus vai patēriņa ražojumu krājumus noteiktā laika intervālā. Krājumus veido, lai panāktu ikvienas organizācijas nepārtrauktu un efektīvu ...

Kredīts

Kredīts ir naudas summa, ko aizdevējs aizdod kredīta ņēmējam. Par parādu sauc summu, kas kredīta ņēmējam ir jāatdod. Aizdevējus sauc arī par kreditoriem un kredīta ņēmējus sauc arī par debitoriem. Kopš 2008. gada krīzes ir pieaugusi sabiedrības u ...

Līdzības un attāluma mēri

Klasteru līdzības jeb attāluma mērs ir kvantitatīvs lielums, kas daudzdimensiju analīzē raksturo saikni jeb līdzību starp pētāmajiem objektiem. Klasteru analīze spēj dot atšķirīgus rezultātus vieniem un tiem pašiem datiem, līdz ar to, lai pareizi ...

Līdzsvarotā vadības karte

Līdzsvarotā vadības karte jeb LVK, ir viens no instrumentiem ar kuru palīdzību var konkretizēt priekšstatu par uzņēmuma realizētām stratēģijām. To izstrādāja Roberts S. Kaplāns un Deivids P. Nortons pagājušā gadsimta 90. gadu vidū, izdodot 1996.g ...

Lisabonas stratēģija

Lisabonas stratēģija, pazīstama arī kā Lisabonas process vai Lisabonas dienaskārtība, ir Eiropas Savienības ilgtermiņa attīstības plāns, kā arī tā īstenošanas process. Lisabonas stratēģiju pieņēma Eiropas Komisija savā sesijā Lisabonā 2000. gadā. ...