ⓘ Zinātne un tehnoloģijas

Tehnoloģija

Ar tehnoloģiju plašā nozīmē saprot materiālas lietas - darbarīkus, mašīnas, iekārtas, aparātus, dažādas konstrukcijas -, kā arī to lietošanas iemaņas, paņēmienus un metodes sadzīves, saimniecisku, militāru vai citu mērķu sasniegšanai. Ar jēdzienu tehnoloģija var apzīmēt vienkāršus priekšmetus, piemēram, koka ritenis, svira, āmurs kontekstā ar to izmantošanas paņēmieniem. Tehnoloģija var ietvert arī ļoti sarežģītas mūsdienu tehniskas sistēmas. Piemēram, informācijas tehnoloģiju komponentes parasti ir datori, telesakaru iekārtas, datu pārraides kanāli, utt.

Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts

Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts ir privāta universitāte, kas atrodas Keimbridžā, Masačūsetsā. Tajā ir piecas skolas un viena koledža, kopā 32 akadēmiskie departamenti, ar spēcīgu uzsvaru uz zinātnisku un tehnoloģisku izpēti. Pasaules universitāšu akadēmiskajā reitingā ieņem 4. vietu. MIT devums un ikgadējie izpētes izdevumi ir vieni no lielākajiem starp ASV universitātēm.

Informācijas zinātne

Informācijas zinātne ir starpdisciplināra zinātne, kas ietver informācijas analīzi, vākšanu, klasificēšanu, apstrādi, glabāšanu, meklēšanu un izplatīšanu. Informācijas zinātnieki pēta zināšanu izmantošanu organizācijās, kā arī cilvēku, organizāciju un jebkuru eksistējošo informācijas sistēmu mijiedarbību, ar mērķi radīt, aizvietot, uzlabot vai saprast informācijas sistēmas. Tā tiek bieži kļūdaini uzskatīta par datorzinātnes nozari, tomēr tās darbības lauks ir daudz plašāks, ietverot arī arhīvu zinātnes, izziņas, komerczinību, komunikāciju zinātnes, juridiskās zinātnes, bibliotēkzinātnes, m ...

Vides zinātne

Vides zinātne ir starpdisciplināra zinātnes nozare, kas pēta dabas sistēmas un to mijiedarbību ar cilvēkvidi. Tā ir cieši saistīta ar dzīvības zinātnēm, Zemes zinātnēm, fizikālajām zinātnēm, kā arī sociālajām, humanitārajām un inženierzinātnēm. Šajā jomā izmanto sistēmisku pieeju, veidojot izpratni un secinājumus, kas balstīti uz pētījumiem gan dabas, gan sociālo zinātņu jomā. Galvenokārt problēmjautājumi vides zinātnē tiek risināti, kā, piemēram, ar jaunu tehnoloģiju ieviešanu, politikas plānošanu un lēmumiem, resursu pārvaldības stratēģijām.

Ķīmijas tehnoloģija

Ķīmijas tehnoloģija ir zinātne par ķīmisko reakciju norisi, metodēm un īpatnībām rūpnieciskajos vai modelējošos procesos. Ķīmijas tehnoloģijas procesā mainās izejmateriāla sastāvs vai tā iekšējā struktūra. Šajos procesos ķīmisku reakciju rezultātā rodas jaunas vielas, kurām ir citas ķīmiskās un fizikālās īpašības nekā izejmateriāliem. Piemēri: metālu iegūšana no rūdām, skābju, sārmu, sāļu ražošana utt. Ķīmijas tehnoloģijas procesā var rasties arī jauni materiāli - ķieģeļi, finieris, plēve, tinktūra, stikla šķiedra, kā arī produkti - pudeles, maisiņi, krūzes, laivu korpusi utt. Ķīmijas tehn ...

Šveices Federālais tehnoloģiju institūts Cīrihē

Šveices Federālais tehnoloģiju institūts Cīrihē jeb Federālā tehniskā augstskola Cīrihē ir zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas universitāte Cīrihē, Šveicē. Bieži tiek ierindots starp pasaulē labākajām universitātēm tehniskajās jomās. Nobela prēmija tikusi piešķirta 21 cilvēkam, kas studējuši vai strādājuši universitātē, tai skaitā Albertam Einšteinam.

Sociālo tehnoloģiju augstskola

Sociālo tehnoloģiju augstskola bija 1991. gadā dibināta privāta augstskola, kas piederēja SIA "Sociālo tehnoloģiju augstskola". Tā likvidēta 2016. gada 13. aprīlī. Līdz 2006. gadam tā atradās Baltajā ielā 10, tad līdz 2015. gadam Bezdelīgu ielā 12, vēlāk Daugavgrīvas ielā 55. Augstskolas beidzēji varēja iegūt specializāciju nekustamā īpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā; uzņēmējdarbības ekonomikā, uzņēmējdarbības vadīšanā, apdrošināšanas pakalpojumu ekonomikā; profesionālajā tulkošanā angļu/spāņu/vācu valodās biznesā jomā un jurisprudencē; transporta pakalpojumu tiesiskā nodrošinājuma, ...

Pārtikas tehnoloģija

Pārtikas tehnoloģija ir pārtikas zinātnes nozare, kas atbild par pārtikas ražošanas un apstrādes tehnoloģiskajām norisēm, kā arī tajās iegūto pārtikas produktu sastāvu un kvalitāti.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir valsts dibināta Latvijas augstskola. Tajā tiek piedāvātas akadēmiskās studiju programmas filoloģijā, vēsturē, pedagoģijā un vadības zinātnē, kā arī dažādas profesionālās studiju programmas pedagoģijā, inženierzinātnēs, juridiskajā zinātnē un vadības zinātnē.

Ventspils Augsto tehnoloģiju parks

Ventspils Augsto tehnoloģiju parks ir Latvijā reģistrēts nodibinājums, kas darbojas Ventspils brīvostas rūpniecības zonā ar speciālās ekonomiskās zonas nosacījumiem. Tas paredzēts Ventspils pilsētas un reģiona augsto tehnoloģiju uzņēmuma atbalstam, nodrošinot tos ar infrastruktūru un atbalsta pakalpojumiem. VATP Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēts 2005. gada 2. septembrī, bet darbību uzsāka 2005. gada februārī. Tā lielākie dibinātāji: Ventspils Brīvostas pārvalde, Ventspils Augstskola, SIA "Industriālās investīcijas", SIA Siemens, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecīb ...

Operācija "Papīra Saspraude"

Operācija "Papīra saspraude" bija ASV Kopīgās izlūkošanas mērķu aģentūras slepenā programma, ko lielākoties veica armijas pretizlūkošanas speciālie aģenti. Programmas ietvaros vairāk nekā 1600 vācu zinātnieku, inženieru un tehniķu, piemēram, Verners fon Brauns un viņa V-2 raķešu komanda, tika pārvietoti no Vācijas uz ASV, valdības nodarbinātībai, galvenokārt laika posmā no 1945. līdz 1959. gadam. Daudzi bija bijušie nacistu partijas locekļi un daži arī bijušie līderi. Programmas mērķis bija gūt zinātnisku pārsvaru aukstajā karā. Līdzīgu vācu zinātnieku rekrūtēšanas programmu veica arī PSRS.

                                     

Lietišķā zinātne

Lietišķā zinātne, arī praktiskā zinātne, ir zinātne, kuras sasniegumi tiek izmantoti praktisku problēmu izzināšanai, analizēšanai un izskaidrošanai ar lietišķiem pētījumiem, kas meklē atbildes uz jautājumiem, kas radušies praksē. Šo zinātņu pētījumi sniedz pamatu fundamentālo zinātņu atziņu izmainīšanai un tālākai attīstībai, kā arī dod iespēju uzlabot praksē radušās vajadzības. Pamatojoties uz šīm zināšanām, tiek radītas jaunas tehnoloģijas vai izgudrojumi.

                                     

Kauņas Tehnoloģiju universitāte

Kauņas Tehnoloģiju universitāte ir Lietuvas valsts universitāte, kas atrodas Kauņā. Kauņas Tehnoloģiju universitāte, tāpat kā Vītauta Dižā Universitāte par savu priekšteci uzskata 1922. gadā dibināto Lietuvas Universitāti. No 1951. gada darbojās kā Kauņas Politehniskais institūts. No 1974. līdz 1989. gadam bija nosaukts Antana Sņečkus vārdā. 1990. gadā pārveidota par universitāti. Universitātē ietilpst 8 fakultātes, viena filiāle ar fakultātes tiesībām Panevēžā, 5 centri un 10 institūti.